Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Coronavaccinering

Ring till Coronavaccinering
för att boka tid för vaccinering eller boka via webbokningen "Boka tid".
Här finns vi
Hälsocentralerna i Mariehamn och Godby har olika öppettider. Se respektive hälsocentral. På helger har vi endast jourverksamhet.
Om du har frågor om vaccineringen kan du ringa hälsocentralerna: Mariehamn 018-538 500 eller Godby 018-535 819.

All coronavaccinering sker på hälsocentralerna

All coronavaccineringen sker på hälsocentralen i Mariehamn och hälsocentralen i Godby.

FPA ersätter resor till coronavaccination på samma villkor som för övrig sjukvård.

Läs mer om Coronavirus här.

Vem vaccineras?

Första och andra dosen får alla över 5 år

du kan ta första dosen närsomhelst du kan få din andra dos tidigast sex veckor efter din första dos för barn 5-11 år se mer info nedan

Det rekommenderas en boosterdos under höstvintern oberoende av hur många vaccindoser personen har fått eller hur många gånger personen möjligen har genomgåttcovid-19 tidigare. Det ska dock ha gått 3 månader sedan senaste vaccindos eller genomgången covid-19. 

Vaccinering av riskgrupper

Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom (THL:s webbplats - här kan du läsa mera om riskgrupp 1 och riskgrupp 2) Institutet för hälsa och välfärd har preciserat de medicinska riskgrupperna vid coronavirusvaccination (THL:s meddelande).

Boosterdos av coronavaccin under höstvintern 2023-24

THL rekommenderar att boosterdosen av coronavirusvaccinet under höstvintern 2023 ges till personer som fyllt 65 år, personer som fyllt 18 år och som hör till medicinska riskgrupper samt personer som fyllt 12 år med kraftig immunbrist.

Höstvinterns boosterdos ges i samband med influensavaccinationerna i november-december. 

Tredje dosen 

18 år och äldre. Det ska ha gått 3–4 månader sedan dos 2 eller genomgången covid-19. 12 år och äldre med kraftig immunbrist, tredje dosen rekommenderas även om du har haft covid-19. Det ska ha gått 3–4 månader sedan dos 2 eller genomgången covid-19. 12–17 år som inte hör till riskgrupp: om det är nödvändigt, till exempel för vaccinationsintyg för resa. Det ska ha gått minst 6 månader sedan den andra dosen eller minst 3 månader sedan genomgången covid-1

Om du har kraftig immunbrist

Om du är osäker på om du ska ta dos 3, 4 eller boosterdos kontakta din behandlande läkare.

Du hör till gruppen kraftig immunbrist om du har:

 • transplanterade organ
 • transplanterade stamceller
 • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • autoimmunsjukdom som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • svår kronisk njursjukdom eller om du går på dialys
 • långt framskriden eller obehandlad HIV
 • annan svår immunbrist som bedömts av läkare.

THL rekommenderar vaccin åt barn 5–11 år i riskgrupp eller immunbrist

Om du är osäker på om barnet hör till riskgrupp kan du i första hand kontakta barnets behandlande läkare.

Barn har samma dosintervall som vuxna, dvs. andra dosen 6–12 veckor efter första dosen. Genomgången covid-19-sjukdom motsvarar en vaccindos.

För övriga 5–11-åringar rekommenderar THL inte längre att coronavaccinationer erbjuds av medicinska skäl.  THL rekommenderar att redan inledda vaccinationsserier kan slutföras.

THL rekommenderar nu en tredje dos  för 5 - 11-åringar med kraftig immunbrist. Den tredje dosen rekommenderas tidigast 2 månader efter den andra dosen.

Läs om Coronavaccination av barn och unga på THL:s hemsida. 

Båda föräldrarna ska ge sitt samtycke

Båda föräldrarna ska ge sitt samtycke till att barnet 5–11 år blir vaccinerat mot covid-19. Samtycket behöver inte vara skriftligt om det framkommer på annat sätt.

Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination (THL:s blankett, pdf)

Vaccinering för dig som haft covid-19

Genomgången covid-19-sjukdom ger skydd mot sjukdomen på samma sätt som en vaccindos. Enligt forskning får en person som haft covid-19 ett minst lika bra skydd av en vaccindos som andra får av två doser.

Om du tagit en vaccindos och haft covid-19 rekommenderar THL att du tar en andra vaccindos som booster. 

Första dosen vaccin efter genomgången sjukdom

Om du har haft covid-19 rekommenderar THL att du tar den första dosen vaccin 6 månader efter genomgången sjukdomen. Det gäller för alla åldrar. Den får ges åt vuxna tidigast 2 månader efter sjukdomen, och åt de som är under 18 år tidigast 4–6 månader efter sjukdomen.

Om du har kraftig immunbrist kan du få vaccinet redan 1–3 månader efter genomgången sjukdom.

Om du tar vaccinet strax efter genomgången sjukdom kan du få kraftiga men övergående vaccinreaktioner som feber, huvudvärk eller smärta i muskler och leder.

Andra dosen vaccin efter genomgången sjukdom

Om du tagit en dos vaccin och haft covid-19 kan du ta den andra dosen 4–6 månader efter första dosen eller genomgången sjukdom. Om du är över 60 år eller hör till riskgrupp ska du ta din andra dos redan efter 3–4 månader.

Den andra vaccindosen motsvarar en tredje vaccindos om du har genomgått sjukdomen.

Om du har vägande skäl, till exempel en arbetsresa, kan du ta den andra dosen redan efter 6–12 veckor.

Tredje dosen vaccin efter genomgången sjukdom

Om du har kraftig immunbrist, är vaccinerad två gånger och haft covid-19 rekommenderas ändå en tredje vaccindos.

Om du inte lider av immunbrist, har fått två vaccindoser och haft covid-19, behöver du inte en tredje vaccindos.

Fjärde dosen vaccin efter genomgången sjukdom

Grundfriska 60-64 år Om du har fått tre vaccindoser och har haft covid-19 behöver du ingen fjärde dos. Om du har fått två doser vaccin och har haft covid-19 behöver du däremot en fjärde dos vaccin – det ska ha gått minst tre månader sedan senaste vaccindos eller genomgången sjukdom.

Om du är 65 år eller äldre eller tillhör medicinsk riskgrupp eller 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist erbjuds du en boosterdos i samband med höstens influensavaccinering. Oberoende av hur många vaccindoser du har fått eller hur många gånger du möjligen har genomgått covid-19 tidigare. Det ska dock ha gått 3 månader sedan senaste vaccindos eller genomgången covid-19. 

Vaccinering vid utdragna covid-19-symtom

Om du lider av utdragna covid-19-symtom kan du ändå vaccineras. Men det lönar sig att skjuta upp vaccinationen om du är i dåligt skick, om undersökningar pågår eller om symtomen nyligen blivit värre. Detta för att man inte ska förväxla symtom förorsakade av sjukdomen med symtom som kan bero på vaccinet. 

Vaccintyper 

Nuvaxovid från Novavax

målgrupp är 18 år och äldre som inte kan ta mRNA-vaccinet Comirnaty två doser ingår i grundvaccinationsserien dosintervallet är 6–12 veckor vaccinet innehåller inte mRNA-segment eller levande virus.

Dos 3 ska ges 3-4 månader efter dos 2 eller genomgången covid-19.

Dos 4 ska ges 3 månader efter senaste dos eller genomgången covid-19.

Boosterdos ska ges 3 månader efter senaste dos eller genomgången covid-19.

Comirnaty Omicron BA.4-5 från BioNTech-Pfizers

På Åland används vaccinet Comirnaty Omicron BA.4-5 från BioNTech-Pfizer 

Rekommenderade intervall mellan Comirnatydoserna

Tiden mellan dos 1 och 2 bör vara 6–8 veckor. 

Dos 2 får inte ges tidigare än 6 veckor efter dos 1. Du får inte ett tillräckligt skydd mot covid-19 om du får doserna för nära varandra.

Intyg för dig som är vaccinerad på Åland eller i Finland

Om du behöver ett intyg över din coronavaccination ska du logga in på Mina Kanta-sidor – där finns intyget digitalt.

Du behöver finskt personnummer och bankkoder för att logga in på Mina Kanta-sidor.

Hälsocentralen kan skriva ut Kanta-intyg

Om du har finskt personnummer men inga bankkoder kan du vända dig till hälsocentralen som skriver ut coronaintyget åt dig, telefon 018-538 500. Om du har vaccinerat dig på ÅHS men inte har finskt personnummer kan hälsocentralen skriva ut ett intyg från Kanta.

Dessa intyg är gratis – du måste själv ta reda på var de gäller. Mer avancerade intyg, till exempel för resor utanför EU kost

Anmäl ovanliga biverkningar

Detta är vanliga biverkningar

Du kan fortsätta leva ett normalt liv efter vaccinationen. Biverkningar är sällsynta men du kan få lindriga symtom som till exempel:

 • huvudvärk
 • led- och muskelsmärta
 • feber
 • frossa
 • trötthet
 • illamående.

Symtomen försvinner vanligen inom några dagar. Du kan läsa mera om symtom i THL:s anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin.

Anmäl andra biverkningar än ovanstående

Om du får andra biverkningar än dessa ska du meddela hälsocentralen. De dokumenterar biverkningarna i din journal och gör en anmälan till Fimea. Du kan också själv göra en anmälan direkt till Fimea (säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedel i Finland):

Att göra en biverkningsanmälan (Fimeas webbplats)

Där du blivit stucken kan du få:

 • värmekänsla
 • rodnad
 • svullnad
 • smärta
 • klåda
 • hudutslag.

Mera information om vaccineringen

Läs mer om vaccinet på THL:s webbplats:

Publicerad
Uppdaterad