Så kan vi hjälpa dig

Vi vårdar patienter som har haft eller riskerar att få blodproppar. Vi arbetar med antikoagulationsbehandlingar som inkluderar:

  • information
  • registrering
  • INR-prov
  • Marevan-dosering
  • administration av direktverkande antikoagulantia (till exempel eliquis, xarelto och pradaxa)
  • planering inför elkonverteringar
  • planering av antikoagulationsbehandling inför olika ingrepp och undersökningar som till exempel biopsier, endoskopier, tandextraktioner och dylikt.

Du behöver en remiss

Om du är ny patient behöver du en läkarremiss för att komma till oss.

Vi som jobbar här

På mottagningen arbetar sjukskötare i samarbete med en ansvarig kardiolog.

Provtagning

I samråd med din ak-sjukskötare kan du ta ditt INR-prov på laboratoriet.

Boka i så fall in dig för provtagning på laboratoriets webbokning.

Till webbokningen