Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Antikoagulansmottagningen

Ring till Antikoagulansmottagningen
Telefontider
måndag08:00-08:30
tisdag08:00-08:30
onsdag08:00-08:30
torsdag08:00-08:30
fredag08:00-08:30
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, huvudentrén. Anmäl dig i Patientanmälan på entréplan.

Så kan vi hjälpa dig

Vi vårdar patienter som har haft eller riskerar att få blodproppar. Vi arbetar med antikoagulationsbehandlingar som inkluderar:

  • information
  • registrering
  • INR-prov
  • Marevan-dosering
  • administration av direktverkande antikoagulantia (till exempel eliquis, xarelto och pradaxa)
  • planering inför elkonverteringar
  • planering av antikoagulationsbehandling inför olika ingrepp och undersökningar som till exempel biopsier, endoskopier, tandextraktioner och dylikt.

Du behöver en remiss

Om du är ny patient behöver du en läkarremiss för att komma till oss.

Vi som jobbar här

På mottagningen arbetar sjukskötare i samarbete med en ansvarig kardiolog.

Provtagning

I samråd med din ak-sjukskötare kan du ta ditt INR-prov på laboratoriet.

Boka i så fall in dig för provtagning på laboratoriets webbokning.

Till webbokningen

Ove Mattsson

Klinikchef
Medicinkliniken

Gunlög Eriksson

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Medicinpolikliniken

Patientavgifter

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården vid ÅHS betalar du en patientavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts vård du får. 

Kom ihåg att avboka ditt besök för att slippa straffavgifter.

Publicerad
Uppdaterad