Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vårdchefens enhet

I vårdchefens enhet ingår:

  • vårdchefens kansli och överskötarna
  • vårdgemensam resurs.

Vårdchefen

En viktig del av vårdchefens uppgifter är att ansvara för kvalitetsutvecklingen inom ansvarsområdet. Till uppgifterna hör även att leda och utveckla vårdarbetet och dess funktioner inom ÅHS och att samverka med chefläkaren och överskötarna så att resurserna används effektivt och ändamålsenligt och i enlighet med fastställd plan och budget.

Tillsammans med berörda förmän ansvarar vårdchefen för kompetensutveckling för personalen inom ansvarsområdet samt koordinerar vårdforsknings- och utvecklingsprojekt.

Vårdchefen fungerar även som kontaktperson mellan ÅHS och utbildningsinstitutionerna och är den som gör upp avtal gällande handledd praktikplacering för vårdstuderanden med utbildningsinstitutionerna. Praktikplacering förutsätter ett avtal.

Om du är missnöjd med vården vänd dig då i första hand till vårdgivaren men du kan även vända dig till vårdchefen.

Vill du jobba hos oss?

Läs mer under Jobba hos oss eller kontakta överskötaren för respektive ansvarsområde.

Publicerad
Uppdaterad