Så kan vi hjälpa dig

En transportkoordinator hjälper till att samordna och genomföra patienttransporter till och från andra sjukhus.

Transportkoordinatorn arbetar även med:

  • kontaktnäten kring transporterna
  • att vara kontaktperson även vid återtransport av våra patienter från andra sjukhus.

Även reguljära flyg- och färjetransporter

Transport av en patient till eller från annat sjukhus innebär inte alltid en helikoptertransport. Ofta kan vi ordna lika bra transportalternativ med reguljära transportmedel. Det förutsätter dock att hela transportkedjan med följeslagare, mötande transporter, kommunikation till mottagande sjukhus och så vidare fungerar.