Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

ÅHS kliniker

Verksamheten vid ÅHS är indelad i kliniker med olika ansvarsområden. Vid ÅHS hittar du följande kliniker:  

 • akutkliniken
 • barn- och ungdomskliniken
 • BB- och gynekologikliniken
 • kirurgkliniken
 • laboratoriekliniken
 • medicinkliniken
 • kliniken för operationer, anestesi och intensivvård
 • primärvårdskliniken (t.ex. hälsocentralen)
 • psykiatriska kliniken
 • radiologiska kliniken
 • sjukhusapoteket
 • tandvårdskliniken
 • ögonkliniken
 • öron-, näs- och halskliniken.

De olika klinikerna har i sin tur sina egna mottagningar och/eller avdelningar.

Mottagningar och avdelningar

På våra mottagningar tar vi emot dig när du behöver vård, till exempel vid sjukdom eller olycka. För att få en tid till en mottagning behöver du vanligtvis en remiss. Det kan du till exempel få genom att först träffa en allmänläkare vid hälsocentralen.

På avdelningarna vårdar vi sedan de patienter som kommer till avdelningen via någon av sjukhusets mottagningar. Vi vårdar både inneliggande patienter och patienter som besöker oss för tillfällig vård på dagtid. Till exempel efter operationer eller i samband med dialys och andra återkommande behandlingar.

Sjukhusledningen

Alla våra kliniker har en klinik-/enhetschef, som har huvudansvaret för kliniken. Om klinikchefen inte är läkare finns även en medicinsk chef för enheten. I ledningen ingår dessutom avdelningsskötare och överskötare.

Chefläkaren och chefläkarens enhet har slutligen huvudansvaret för alla kliniker samt hela verksamheten vid ÅHS.

Publicerad
Uppdaterad