Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Väntetider för vård

Här hittar du en lista över väntetider när det gäller fall som inte är brådskande. Listan uppdateras två gånger per år.

Akuta patienter tar vi emot omedelbart. 

Läs mer om vårdgarantin i § 20 i landskapslagen om hälso- och sjukvård (Ålands författningssamling)

Mottagning                                                               remissbedömning              tid i kö                      

Primärvårdskliniken   cirka 3 veckor

Psykiatriska kliniken

 

Tandvårdskliniken

1 vecka

 

 

12 veckor

 

3-6 månader

Ultraljud 

Magnet

Datortomografi

Mammografi

mindre än 1 vecka

4 veckor

(mammografi 3 veckor)

Ögonkliniken * 0-7 dagar cirka 13 månader

Medicinkliniken

Hjärtmottagning

Endoskopi

Apnémottagning

Lungmottagning

Behandlingsmottagning (infektion, reuma, gastro)

Antikoagulansmottagning

Endokrin och diabetes

Onkolog/hematologmottagning

Hudmottagning

 


max 2 dagar

1-5 dagar

1-3 dagar

2-7 dagar

inom 3 veckor

cirka 1 vecka

1-5 dagar

1-5 dagar

1-8 veckor

 

 

 

 


1-2 månader

10-12 veckor

cirka 4 månader

1-1,5 månader

1 vecka-10 månader

 

Kirurg mottagning

Ryggkirurg

  6 veckor

Ortopedmottagning

Urlogomottagning

  12 veckor

Barn- och ungdomskliniken
Medicinska fall

Kirurgiska fall

Barn- och ungdomspsykiatriska polikliniken

BUP utredning NPF


 

0-1 vecka

0 vecka

2-8 veckor

26 veckor

Öron-, näsa- hals-
kliniken poliklinik vuxna/barn
 
12 veckor/ 8 veckor
Hörselvård, utprovning av hörselapparat   15 veckor
Gynekologmottagning 1-3 dagar inom 3 månader
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* patienter som stått i kö längre än 6 månader erbjuds tid till privat vårdgivare i Åbo

 

 

 

 

 

Publicerad
Uppdaterad