Så kan vi hjälpa dig

Vi erbjuder akut eller planerad dialysvård till patienter med njursvikt, som är i behov av regelbunden dialysbehandling. Vi har fem platser för bloddialys. Vi använder oss av Fresenius maskiner.

Knutet till dialysavdelningen finns en njurmottagning. Hit kommer du för utredning av en eventuell njursjukdom. Vi hjälper dig om du vill veta mer om njursjukdomar och behandlingsalternativ.

Du behöver en remiss

De flesta av våra patienter kommer till oss via andra mottagningar.

Till njurmottagningen kommer du med remiss.

Gästdialys

Även turister som vill besöka Åland har möjlighet att få dialys hos oss. Förutsättningen är att du tar kontakt i god tid innan ditt besök.

Vi som jobbar här

På dialysavdelningen jobbar sjukskötare med erfarenhet av dialysvård. 

Vi har två nefrologer samt tillgång till näringsterapeut, socialkurator och fysioterapeut vid behov.