Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sköterska och läkare i diskussion

För samarbetspartner

Här hittar du, som samarbetspartner till ÅHS, information om organisationen och kontaktuppgifter.

ett stetoskop i förgrunden och en ordbok i bakgrunden där ordet trauma är markerat

Vad betyder det?

Begrepp och uttryck som dagligen används inom vården kan vara svåra att tyda. ÅHS termbank innehåller definitioner på termer och begrepp inom hälso- och sjukvården med syfte att underlätta för såväl patienter och anhöriga som personal, så vi alla pratar samma språk. 

Karta över sjukhusområdet

Interaktiv karta över sjukhusområdet

Ska du besöka sjukhuset i Mariehamn? Via länken nedan får du fram en interaktiv karta över sjukhusområdet. Klicka på byggnaderna på kartan för att se vilka verksamheter som finns där. Du ser även byggnadens adress som är sökbar i Google Maps.

Publicerad
Uppdaterad