Så kan vi hjälpa dig

Syftet med ergoterapi är att hitta lösningar för dig som behöver hjälp med att klara det dagliga livet. Till exempel på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. Ergoterapi riktar sig till alla åldersgrupper och gäller de flesta funktionsnedsättningar, från lindriga besvär till grava funktionsnedsättningar. Verksamheten handlar om allt från förebyggande arbete till rehabilitering av svåra sjukdomstillstånd.

Inom ergoterapin arbetar vi främst med:

  • handträning
  • tillverkning av ortoser
  • hjälpmedelsutprovningar
  • hembesök och bostadsanpassningar
  • ADL–träning
  • rehabilitering av neurologiska sjukdomar
  • kognitiva bedömningar och träning
  • bedömningar av barn med speciella behov
  • bedömningar av arbetsförmåga
  • bedömningar av körförmåga.

Ergoterapin är en del av den medicinska rehabiliteringen. Ergoterapeuterna jobbar både med inneliggande patienter på vårdavdelningar och med öppenvårdspatienter på mottagningen.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss. Våra inneliggande patienter får en första bedömning inom tre dagar efter remissens ankomst.

Om du inte är inlagd ringer du själv och bokar en tid när du fått din remiss. Tänk på att det oftast är väntetid till ergoterapimottagningen och att vi prioriterar akut sjuka och postoperativa patienter. Som patient i öppenvård får du stå i kö.
Aktuell väntetid hittar du på sidan kösituationen.

För patienter med handledsfraktur eller inför karpaltunneloperation erbjuder vi också rådgivning i gruppform. Till grupperna behöver du ingen remiss och besöken är gratis. Se kontaktuppgifter ovan.

När du besöker oss

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.