Så kan vi hjälpa dig

Vi hyr ut hjälpmedel till dig som bor hemma eller i en egen lägenhet på ett av omsorgshemmen på Åland. Institutionsvården tillhandahåller däremot själva de hjälpmedel som de boende behöver.

Hyresavgifter för hjälpmedel

När du hyr hjälpmedel betalar du en hyresavgift.  

Avgiften för hjälpmedel ingår INTE i ÅHS högkostnadsskydd. 

Bra att veta när du hyr hjälpmedel

När du inte längre använder ditt hjälpmedel ska du returnera det till hjälpmedelscentralen. 

Alla hjälpmedel ska vara rena när du lämnar tillbaka dem.  För hjälpmedel som inte är rengjorda kan en avgift tas ut.

Vi kan ordna hemtransport av skrymmande hjälpmedel mot en fastställd avgift.

Om ditt hjälpmedel är trasigt eller behöver service ska du ta kontakt med hjälpmedelscentralen. 

Vissa hjälpmedel kan du bara hyra på särskilda villkor:

Sängar, antidecubitusmadrasser och personliftar 

Sängar, antidecubitusmadrasser och personliftar hyr vi bara ut till dig som blir vårdad i hemmet.

Madrass följer inte automatiskt med vid sänghyra.

OBS! Personliftar som patienter behöver på boenden och omsorgshem räknar man som arbetstekniska hjälpmedel. Därför kan du inte få dem via ÅHS.

Ryggkorsetter, knästöd, handledsstöd och Timetimer

Dessa hjälpmedel kan endast hyras en månad.  

Timetimer och TENS kan hyras högst tre månader. 

Om det finns ett fortsatt behov måste du köpa eget hjälpmedel.

Information för anhöriga och besökare

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym när du besöker ÅHS.