Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Medicinsk rehabilitering

Är du privatpraktiserande serviceproducent och arbetar genom betalningsförbindelse från ÅHS eller på avtal med FPA? Under rubriken Bilagor här intill hittar du viktig information som underlättar samarbetet.

Publicerad
Uppdaterad