Mödrainfo och -gymnastik

Förberedelsekurserna i mars och april är inställda på grund av rådande omständigheter i samband med covid-19.

Ett engångstillfälle med information och övningar för dig som är gravid.

Plats: ÅHS fysioterapipoliklinik, Doktorsvägen 1 C.

Tid: torsdagar klockan 14.00-15.30

Anmälan: Anmäl dig senast dagen innan infotillfället på telefon 018-538 618

Datum för träffar

Våren 2020

  • 16 januari
  • 13 februari
  • 16 april
  • 14 maj

Se fler kurser för blivande föräldrar