Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Flygbild över sjukhusområdet i Mariehamn

Centralförvaltningen

Till centralförvaltningen hör:  

  • ekonomiavdelningen med kassan
  • förvaltningskansliet
  • personalservice med personalavdelningen, löneavdelningen och bostadsservice
  • IT-service

Även chefläkarens enhet och vårdchefens enhet tillhör centralförvaltningen, men deras lokaler finns i sjukhusbyggnaden.

Här finns vi

Centralförvaltningen hittar du i administrationsbyggnaden på sjukhusområdet.

Öppet:

Vardagar 08.00-16.00. Centralkassan har öppet kl. 9.00-12.00.

Publicerad
Uppdaterad