Flygbild över sjukhusområdet i Mariehamn

Centralförvaltningen

Till centralförvaltningen hör:  

  • ekonomiavdelningen med kassan
  • förvaltningskansliet
  • personalservice med personalavdelningen, löneavdelningen och bostadsservice
  • IT-service

Även chefläkarens enhet och vårdchefens enhet tillhör centralförvaltningen, men deras lokaler finns i sjukhusbyggnaden.

Här finns vi

Centralförvaltningen hittar du i administrationsbyggnaden på sjukhusområdet.

Öppet:

Vardagar 08.00-16.00. Centralkassan har öppet kl. 9.00-12.00.