Så kan vi hjälpa dig

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av specialiserad sjukvård. Till exempel i samband med operationer.

Bland våra patienter finns också för tidigt födda och nyfödda barn som är sjuka samt barn och ungdomar som har en allvarlig sjukdom och behöver vara hos oss under en längre tid. Till exempel vid infektioner, astma, reuma, diabetes eller olika typer av tumörer och andra långvariga sjukdomar.

Vi vårdar dessutom barn som fått hjärnskakning, brännskador eller som varit med om en trafikolycka.

Tack vare ett nära samarbete med Åbo universitetssjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala kan vi vid behov transportera våra patienter till något av sjukhusen för högspecialiserad sjukvård.

Dagsjukvård på avdelningen

Många kommer till avdelningen för vård över dagen. Till exempel i samband med:

  • en planerad operation
  • ett medicinskt ingrepp
  • en läkemedelsbehandling
  • för att lära sig sköta den egna medicinska behandlingen i hemmet.

Dagsbesöken planerar vi in på förhand. I samband med besöket kan du också ha möjlighet att träffa till exempel en talterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, socialkurator eller lekterapeut.

Bra att veta inför ditt besök

Det finns gratis Wi-Fi på avdelningen.

Du kan få låna en surfplatta med internetuppkoppling, och det finns tv på alla rum.

Alla i personalen har tystnadsplikt. Om vi är oroliga för att ett barn riskerar att fara illa är vi enligt lag skyldiga att göra en anmälan till barnskyddet.

Du är viktig som förälder!

Som förälder är du viktigt både för oss och för ditt barn. Vi vill att en förälder eller närstående deltar i vården under hela tiden som barn eller unga vårdas på avdelningen.

Om du har svårt att kommunicera på svenska har vi ofta möjlighet att ordna telefontolk.

Information för anhöriga och besökare

Vi har fria besökstider.

Även föräldrar och anhöriga har möjlighet att beställa lunch och middag mot ersättning.

Vi som jobbar här

På vårdavdelningen jobbar barnläkare, sjukskötare, barnskötare, lekterapeut, sekreterare och städpersonal. Det finns också en socialkurator som ger stöd och hjälp när det behövs. Dessutom samarbetar vi med talterapeuter, fysioterapeuter, ergoterapeuter och dietister.

Vårdplatser

Sammanlagt finns sex vårdplatser på vår avdelning.

Länkar till mer information

Hälsobyn - en digital vårdtjänst

Narkoswebben