Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Barn- och ungdomsavdelningen

Ring till Barn- och ungdomsavdelningen
Kontakta oss när du vill höra hur ditt barn som är inlagt på avdelningen mår.
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, första våningen. Gå till vänster vid huvudentrén.
Vi har fria besökstider.

Så kan vi hjälpa dig

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av specialiserad sjukvård. Till exempel i samband med operationer.

Bland våra patienter finns också för tidigt födda och nyfödda barn som är sjuka samt barn och ungdomar som har en allvarlig sjukdom och behöver vara hos oss under en längre tid. Till exempel vid infektioner, astma, reuma, diabetes eller olika typer av tumörer och andra långvariga sjukdomar.

Vi vårdar dessutom barn som fått hjärnskakning, brännskador eller som varit med om en trafikolycka.

Tack vare ett nära samarbete med Åbo universitetssjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala kan vi vid behov transportera våra patienter till något av sjukhusen för högspecialiserad sjukvård.

Dagsjukvård på avdelningen

Många kommer till avdelningen för vård över dagen. Till exempel i samband med:

  • en planerad operation
  • ett medicinskt ingrepp
  • en läkemedelsbehandling
  • för att lära sig sköta den egna medicinska behandlingen i hemmet.

Dagsbesöken planerar vi in på förhand. I samband med besöket kan du också ha möjlighet att träffa till exempel en talterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, socialkurator eller lekterapeut.

Bra att veta inför ditt besök

Det finns gratis Wi-Fi på avdelningen.

Du kan få låna en surfplatta med internetuppkoppling, och det finns tv på alla rum.

Alla i personalen har tystnadsplikt. Om vi är oroliga för att ett barn riskerar att fara illa är vi enligt lag skyldiga att göra en anmälan till barnskyddet.

Du är viktig som förälder!

Som förälder är du viktigt både för oss och för ditt barn. Vi vill att en förälder eller närstående deltar i vården under hela tiden som barn eller unga vårdas på avdelningen.

Om du har svårt att kommunicera på svenska har vi ofta möjlighet att ordna telefontolk.

Information för anhöriga och besökare

Vi har fria besökstider.

Även föräldrar och anhöriga har möjlighet att beställa lunch och middag mot ersättning.

Vi som jobbar här

På vårdavdelningen jobbar barnläkare, sjukskötare, barnskötare, lekterapeut, sekreterare och städpersonal. Det finns också en socialkurator som ger stöd och hjälp när det behövs. Dessutom samarbetar vi med talterapeuter, fysioterapeuter, ergoterapeuter och dietister.

Vårdplatser

Sammanlagt finns sex vårdplatser på vår avdelning.

Länkar till mer information

 

Christian Johansson

Klinikchef
Barn- och ungdomskliniken

Miisa Weuro

Avdelningsskötare
Barn- och ungdomskliniken

Min operation

Min operation är ett bildspel som förbereder dig och ditt barn på vad som händer under en operation eller sövning. Genom att titta och lyssna får barnet veta vad hen ska vara med om. Varje bild har också en text som riktar sig till dig som är ung eller vuxen.  

Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad
Uppdaterad