Så kan vi hjälpa dig

Till oss kan du vända dig vid psykiatrisk problematik samt för alkohol- och narkotikaavgiftning.

Vården utgår från din individuella vårdplan. Den gör vi upp tillsammans med dig, din passansvariga och det övriga teamet.

Vården är antingen frivillig eller så handlar det om tvångsvård enligt mentalvårdslagen.

Läs mer om vård oberoende av patientens vilja

Behöver jag en remiss?

Till oss kommer du helst med läkarremiss. Vid akuta ärenden kan du även få hjälp via hälsocentralen eller akuten.

Bra att veta inför ditt besök

En läkare sköter din inskrivning till avdelningen. Inskrivningen kan vara planerad eller akut. Du är antingen inskriven på avdelningen dygnet runt eller som natt- eller dagpatient.

Läkaren har ronder på avdelningen måndag, onsdag och fredag.

Inför intagningen är det bra att veta att du:

  • använder dina egna kläder på avdelningen.
  • av säkerhetsskäl helst inte ska ta med dig mediciner och värdeföremål till avdelningen, inte heller sådana föremål som du kan skada dig med.
  • inte ta med dig mer pengar än du kan behöva, ett litet förvaringsskåp finns i varje patientrum.

Av sekretesskäl får du inte använda kamera eller mobiltelefonens kamera på avdelningen.

Information för anhöriga och besökare

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym när du besöker ÅHS.

Vi som jobbar här

Här jobbar avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare/mentalvårdare och ett team bestående av psykiater, socialkurator samt ergo- och socioterapeut.

En jourläkare finns tillgänglig dygnet runt.

Vårdplatser

Psykiatriska avdelningen har 14 vårdplatser. Alla med eget rum, dusch och toalett.