Patientavgifter

De tjänster som ÅHS ger sina patienter inom hälso- och sjukvården är till stora delar avgiftsbelagda och underställda åländsk lagstiftning.

Avgifterna regleras i landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ÅFS 23/2007 samt ÅFS 78/2007.

Om du har frågor om patientavgifterna ska du kontakta ekonomiavdelningens kundsida.

Handbok för patientavgifter

I vår handbok för patientavgifter kan du läsa mer om:

  • patientavgifter
  • högkostnadsskyddet
  • debitering vid sena avbokningar (se kapitel ”Uteblivet besök).

Handboken hittar du som pdf under Bilagor på denna sida.

Kassa (ekonomienheten)

Öppet klockan 9-12
Telefontid klockan 9-14
Telefon 018-535 163, 018-535 373 eller 018-535 437

Patientfakturor

Telefontid klockan 9-14
Telefon 018-535 161, 018-538 410, 018-535 611
kund.ekonomi@ahs.ax