Meddelande från smittskyddet

Personer som har vistats i bowlinghallen på Idrottsgården lördagen den 9 oktober under tiden 15.30 -17.30 kan eventuellt ha exponerats för coronasmitta. 

Vid minsta tecken på infektion kontakta ÅHS på coronatelefon 018-535 313.

Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Patientavgifter

De tjänster som ÅHS ger sina patienter inom hälso- och sjukvården är till stora delar avgiftsbelagda och underställda åländsk lagstiftning.

Avgifterna regleras i landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ÅFS 23/2007 samt ÅFS 78/2007.

Om du har frågor om patientavgifterna ska du kontakta ekonomiavdelningens kundsida.

Handbok för patientavgifter

I vår handbok för patientavgifter kan du läsa mer om:

  • patientavgifter
  • högkostnadsskyddet
  • debitering vid sena avbokningar (se kapitel ”Uteblivet besök).

Handboken hittar du som pdf under Bilagor på denna sida.

Kassa (ekonomienheten)

Öppet klockan 9-12
Telefontid klockan 9-14
Telefon 018-535 163, 018-535 373 eller 018-535 437

Patientfakturor

Telefontid klockan 9-14
Telefon 018-535 161, 018-538 410, 018-535 611
kund.ekonomi@ahs.ax

Ulrika Österlund

Ekonomichef
Ekonomienheten

Sofia Ahlholm Otabor

Redovisningschef
Ekonomienheten
Publicerad 1.10.2019
Uppdaterad 18.2.2021