Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Onkolog- och hematologmottagningen

Ring till Onkolog- och hematologmottagningen
Telefontider
måndag 08:00-15:00
tisdag 08:00-15:00
onsdag 08:00-15:00
torsdag 08:00-15:00
fredag 08:00-13:00
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, huvudentrén. Anmäl dig i medicinpoliklinikens reception på entréplan. De visar dig vidare till vårt väntrum.
Öppettider
måndag 08:00-15:30
tisdag 08:00-15:30
onsdag 08:00-15:30
torsdag 08:00-15:30
fredag 08:00-13:00

Cancersjukskötare
Tel. 018-535 175

Medicinsk sekreterare
Tel. 018-538 538

Telefontid:
Måndag-torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-13.00

Fax
Tel. 018-535 463

Så kan vi hjälpa dig

Vi behandlar patienter med cancersjukdomar och blodsjukdomar. Förutom medicinsk behandling av patienter med dessa sjukdomar sköter vi också uppföljning och kontroller.

Dessutom står vi till tjänst med telefonrådgivning och stöd till patienter, närstående och andra vårdgivare.

Cancersjukskötare

Vår cancersjukskötare finns till för dig som är cancerpatient samt dina närstående genom att:

  • ge psykosocialt stöd till dig som är cancersjuk och dina närstående
  • stöda och hjälpa dig i kontakten med olika vårdinrättningar
  • informera om och förmedla kontakt till cancerorganisationer
  • besöka dig som patient på avdelningar och mottagningar samt göra hembesök
  • ge stöd till vårdpersonal på vårdinrättningar.

Du får kontakt med cancersjukskötaren via telefon – se kontaktuppgifter ovan.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss.

Vi som jobbar här

Hos oss jobbar hematolog, onkologer, sjukskötare, cancersjukskötare, sekreterare och sjukhusbiträde.

I teamet kring våra patienter finns även socialkurator, näringsterapeut och sjukhuspräst. Sjukskötarna arbetar utifrån egenskötarmodellen.

Länkar till mer information

Agneta Lindberg-Sjöblom

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Medicinpolikliniken
Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad 7.10.2019
Uppdaterad 12.6.2020