Så kan vi hjälpa dig

Vi behandlar patienter med cancersjukdomar och blodsjukdomar. Förutom medicinsk behandling av patienter med dessa sjukdomar sköter vi också uppföljning och kontroller.

Dessutom står vi till tjänst med telefonrådgivning och stöd till patienter, närstående och andra vårdgivare.

Cancersjukskötare

Vår cancersjukskötare finns till för dig som är cancerpatient samt dina närstående genom att:

  • ge psykosocialt stöd till dig som är cancersjuk och dina närstående
  • stöda och hjälpa dig i kontakten med olika vårdinrättningar
  • informera om och förmedla kontakt till cancerorganisationer
  • besöka dig som patient på avdelningar och mottagningar samt göra hembesök
  • ge stöd till vårdpersonal på vårdinrättningar.

Du får kontakt med cancersjukskötaren via telefon – se kontaktuppgifter ovan.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss.

Vi som jobbar här

Hos oss jobbar hematolog, onkologer, sjukskötare, cancersjukskötare, sekreterare och sjukhusbiträde.

I teamet kring våra patienter finns även socialkurator, näringsterapeut och sjukhuspräst. Sjukskötarna arbetar utifrån egenskötarmodellen.

Länkar till mer information

Ålands cancerförening r.f.

Alltomcancer.fi

Patientråd inom fysioterapi, bland annat om lymfödem