Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Dagrehabiliteringen

Ring till Dagrehabiliteringen
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 C, ta till höger vid huvudentrén. Följ skyltarna.

Dagrehabiliteringen

Vi erbjuder rehabilitering för patienter i arbetsför ålder enligt följande vårdlinjer:

  1. Rehabilitering efter nytillkommen sjukdom/skada/funktionshinder
  2. Medicinsk rehabiliteringsperiod
  3. Smärtrehabilitering
  4. Rehabiliteringsutredning/Teambedömning
  5. Arbetsförmågebedömning
  6. Upprättande/förnyande av rehabplan
  7. Övrigt

Du behöver en remiss

Din läkare på vårdavdelningen, på hälsocentralen eller på privat läkarmottagning måste skriva en remiss. Intagning är alltid planerad utifrån en klar målsättning för rehabiliteringen.

Vi som jobbar här

Vid dagrehabiliteringen arbetar sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter och ergoterapeuter. Vi har också tillgång till talterapeut och näringsterapeut.

Åsa Olander

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Vårdavdelning 2
Publicerad
Uppdaterad