Så kan vi hjälpa dig

Vi utför både planerade och akuta operationer i våra sex operationssalar. Anestesi- och operationsverksamheten sker i första hand på dagtid under vardagar. Utöver det opererar vi akuta patienter alla tider på dygnet. Sammanlagt utför vi cirka 2 000 operationer per år.

På operationsavdelningen gör vi ingrepp inom:

 • allmän kirurgi
 • ortopedi
 • traumatologi
 • gastroenterologi
 • endokrinologi
 • obstetrik
 • gynekologi
 • ögon
 • öron-näs-hals
 • urologi
 • plastikkirurgi
 • barnkirurgi
 • pacemaker
 • chemoport-insättning
 • tandvård under narkos.
Vi som jobbar här

På avdelningen arbetar anestesiologer och OP/anestesi-specialiserade sjukskötare.

Vi har tre operationsteam som är tillgängliga för operationer dagtid. Vi har också ett nära samarbete med ÅHS olika mottagningar.

I verksamheten ingår också uppvak och instrumentvård.