Så kan vi hjälpa dig

Till oss kan du vända dig när du har en livshotande sjukdom och behöver stöd eller behandling. Vi försöker lindra dina fysiska symptom och erbjuder psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för dig och dina närstående.

Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är helhetsvård för dig som befinner dig i ett skede där sjukdomen inte längre svarar på botande behandling. För att du ska ha det så bra som möjligt är det därför viktigt att vi försöker kontrollera och behandla dina symtom.

Tillsammans med dina närstående arbetar vi för ge dig ett liv med värdighet och största möjliga välbefinnande och livskvalitet.

Målet med vården

Vårt mål är att du ska kunna vara hemma och undvika intagning på sjukhus. För att nå vår målsättning har vi regelbundet kontakt med dig per telefon. Vi försöker upptäcka störande symtom och åtgärda dem i ett tidigt skede.   

När du besöker oss

Givetvis är både du och dina närstående välkomna in till mottagningen. Vi planerar vården tillsammans och för stödsamtal med dig och dina närstående. Ring gärna och boka tid.