Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Flygbild över sjukhusområdet i Mariehamn

ÅHS ledning

Ålands hälso- och sjukvård ansvarar enligt landskapslagen (LL) om hälso- och sjukvård (114/2011), samt enligt budgetförslaget som antas årligen, för att befolkningen i landskapet ska erhålla god hälso- och sjukvård.

Vision

Välmående genom delaktighet.

Genom ett jämlikt samarbete med invånare, patienter och närstående skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att ta ansvar för sin hälsa och uppleva välmående

Värdegrund

ÅHS erbjuder jämlik och professionell hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Alla insatser ska bidra till bästa möjliga hälsa och livskvalitet samt stödja det friska hos individen. Vården tar hänsyn till varje människas behov, och respekterar friheten att välja och fatta beslut om den egna hälsan.

Styrelse

Landskapsregeringen tillsätter styrelsen för en period om fyra år (§ 3 LL om hälso- och sjukvård nr 114/2011). Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre eller högst fem övriga medlemmar. För varje medlem finns en personlig ersättare. Se reglementet för ÅHS för mer information om styrelsens uppgifter.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leds av hälso- och sjukvårdsdirektören och består i övrigt av chefsöverläkaren, vårdchefen, ekonomichefen, HR-chefen och verksamhetsstrategen. Hälso- och sjukvårdsdirektören kan fatta beslut om att andra tjänstemän ges närvarorätt vid ledningsgruppens möten. Ledningsgruppen samordnar den övergripande operativa verksamheten och ansvarar för utvecklandet av de strategiska målsättningarna för ÅHS.

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl) 

Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.

Publicerad
Uppdaterad