Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Anmärkning mot vården eller bemötande av patient

Publicerad
Uppdaterad