Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Fosterscreening

Bokning av ultraljud

Boka ultraljud vid gynekologiska mottagningen vid ÅHS
Telefon 018–535 182

Tidbokning:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00

Så kan vi hjälpa dig

En del avvikelser går att konstatera redan i fosterundersökningar under graviditeten, men det finns också sällsynta sjukdomar och strukturella avvikelser hos fostret som inte går att upptäcka under graviditeten.

Syftet med våra undersökningar inom mödravården är att:

 • bekräfta och konstatera att graviditeten fortskrider normalt
 • få information om eventuella risker.

All screening är frivillig. Föräldrarna och i sista hand den gravida kvinnan beslutar om deltagandet i dessa screeningar.

Varför erbjuder vi screening av foster?

Många föräldrar vill veta om avvikelser hos fostret eftersom det kan vara till hjälp vid planeringen av graviditetens uppföljning och förlossning. Det underlättar även vårdplaneringen för den nyfödda.

Resultaten av undersökningarna är oftast normala, men som förälder bör du fundera på eventuella följder innan du bestämmer dig för att delta i fosterscreening. Om resultaten visar att fostret har en ökad risk för ett handikapp eller en sjukdom har du möjlighet att överväga ett avbrytande av graviditeten. Till exempel om det är konstaterat att fostret har en svår sjukdom, skada eller en ökad risk att få sådan.

När undersökningsresultaten är färdiga har föräldrarna en kort tidsperiod på sig för att överväga och ta beslut om att:

 • göra fler undersökningar
 • fortsätta graviditeten
 • avbryta graviditeten.

Därför är det viktigt att du vågar fundera på vad du skulle göra om resultatet inte är vad du hoppas.

Screeningmetoder för gravida på Åland

TIDIGT ULTRALJUD: Allmän ultraljudsundersökning i tidig graviditet (graviditetsvecka 11-13)

Det tidiga ultraljudet erbjuder vi till alla gravida. En allmänläkare på mödrarådgivningen i Mariehamn utför ultraljudet, som görs på magen eller vaginalt. 

Syftet med denna undersökning är att:

 • bekräfta graviditeten
 • se att fostret är vid liv
 • fastställa hur långt framskriden graviditeten är
 • konstatera antalet foster. 

Syftet är inte att leta efter avvikelser hos fostret, men stora och svåra strukturavvikelser kan synas redan i denna undersökning. Om vi misstänker avvikelse informerar vi genast föräldrarna. Många strukturavvikelser går dock inte att se i detta skede av graviditeten, men den största delen av fostren är ändå normala.

Innan du gör det tidiga ultraljudet bör du ha beslutat dig för om du vill delta i NIPT-blodprov, som är följande fosterscreening. 

Undersökningen är kostnadsfri. Du behöver inte anmäla dig vid besöket, gå direkt till gynekologmottagningen och vänta utanför mödrarådgivningens läkarrum i början av korridoren.

NIPT blodprov

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) är en metod för fosterscreening. NIPT innebär ett blodprov från den gravida kvinnan. Blodprovet erbjuds i samband med det första läkarbesöket förutsatt att graviditeten pågått en viss tid enligt ultraljudet. 

Provsvaret ges per telefon om det är avvikande. Om allt är normalt skickas svaret per post. 

Hur tolkar jag resultatet?

Om resultatet är avvikande tar ÅUCS genetiska poliklinik kontakt per telefon.

Ett positivt svar, alltså att fostret har högre risk, innebär inte automatiskt att fostret har en avvikelse. Samma gäller i omvänd riktning, ett negativt svar där risken är liten garanterar inte att barnet inte har någon avvikelse. Ingen undersökning kan ge 100 % säkerhet.

Vad händer om screeningen visar risk för kromosomavvikelse?

I de fall där resultatet visar en ökad risk för kromosomavvikelse blir föräldrarna erbjudna fortsatta undersökningar för att faställa kromosomantalet. Dessa är:

 • fostervattenprov
 • moderkaksprov.

Fostervattenprov och moderkaksprov har en ökad risk för missfall (0,5-1%) eftersom vi går igenom livmoderväggen med en nål för provtagning.

Vanligtvis går vi vidare med fortsatta undersökningar först efter någon dag för att ge föräldrarna tid att fundera och förbereda sig.

 

Strukturellt/anatomiskt ultraljud i graviditetsvecka 20-21

I det anatomiska ultraljudet undersöker vi systematiskt fostrets strukturer. Vi går igenom hela kroppen från hjärta, buk, urinblåsa och navel till hjärna, armar och ben etc. Vi mäter fostret och utgående från måtten fastställer vi den beräknade tiden för förlossningen.

Bra att veta om det strukturella/anatomiska ultraljudet:

 • erbjuds alla gravida kvinnor 
 • undersökningen är smärtfri och utförs utanpå magen
 • en gynekolog gör undersökningen på gynekologmottagningen, Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1A, våning 3
 • du bokar själv tiden hos BB-gynekologikliniken efter det tidiga ultraljudet, här hittar du kontaktuppgifter till kliniken
 • anmäl dig vid medicinpoliklinikens reception vid besöket

Under ultraljudet berättar gynekologen vad hen ser. Om gynekologen upptäcker något avvikande planerar man in de fortsatta undersökningar som behövs för den konstaterade avvikelsen.

Kom ihåg att alla undersökningar är frivilliga!

Som förälder har du rätt att ändra dig i vilket skede som helst under både screening och fortsatta undersökningar.

Publicerad
Uppdaterad