Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Fosterscreening

Bokning av ultraljud och KUB-test

Boka ultraljud vid gynekologiska mottagningen vid ÅHS
Telefon 018–535 182

Tidbokning:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00

Boka KUB-test
Kontaktuppgifter för bokning av KUB-test får du av din barnmorska eller hälsovårdare.

Så kan vi hjälpa dig

En del avvikelser går att konstatera redan i fosterundersökningar under graviditeten, men det finns också sällsynta sjukdomar och strukturella avvikelser hos fostret som inte går att upptäcka under graviditeten.

Syftet med våra undersökningar inom mödravården är att:

 • bekräfta och konstatera att graviditeten fortskrider normalt
 • få information om eventuella risker.

All screening är frivillig. Föräldrarna och i sista hand den gravida kvinnan beslutar om deltagandet i dessa screeningar.

Vad är screening?

Wikipedia definierar screening på detta sätt:

Med screening avses medicinska undersökningar av individer i en population för att diagnostisera en sjukdom, utan att individerna i populationen uppvisar några symtom på sjukdomen. Avsikten med screening är att hitta sjukdomar hos befolkningen så tidigt att det med behandlingsmetoder går att minska risken för dödsfall och lidande."

Varför erbjuder vi screening av foster?

Många föräldrar vill veta om avvikelser hos fostret eftersom det kan vara till hjälp vid planeringen av graviditetens uppföljning och förlossning. Det underlättar även vårdplaneringen för den nyfödda.

Resultaten av undersökningarna är oftast normala, men som förälder bör du fundera på eventuella följder innan du bestämmer dig för att delta i fosterscreening. Om resultaten visar att fostret har en ökad risk för ett handikapp eller en sjukdom har du möjlighet att överväga ett avbrytande av graviditeten. Till exempel om det är konstaterat att fostret har en svår sjukdom, skada eller en ökad risk att få sådan.

När undersökningsresultaten är färdiga har föräldrarna en kort tidsperiod på sig för att överväga och ta beslut om att:

 • göra fler undersökningar
 • fortsätta graviditeten
 • avbryta graviditeten.

Därför är det viktigt att du vågar fundera på vad du skulle göra om resultatet inte är vad du hoppas.

Screeningmetoder för gravida på Åland

TIDIGT ULTRALJUD: Allmän ultraljudsundersökning i tidig graviditet (graviditetsvecka 9+0 - 11+0)

Det tidiga ultraljudet erbjuder vi till alla gravida. En allmänläkare på mödrarådgivningen i Mariehamn utför ultraljudet, som kan göras vaginalt eller uppe på magen över livmodern. 

Syftet med denna undersökning är att:

 • bekräfta graviditeten
 • se att fostret är vid liv
 • fastställa hur långt framskriden graviditeten är
 • konstatera antalet foster. 

Syftet är inte att leta efter avvikelser hos fostret, men stora och svåra strukturavvikelser kan synas redan i denna undersökning. Om vi misstänker avvikelse informerar vi genast föräldrarna. Många strukturavvikelser går dock inte att se i detta skede av graviditeten, men den största delen av fostren är ändå normala.

Innan du gör det tidiga ultraljudet bör du ha beslutat dig för om du vill delta i KUB, som är följande screening. I samband med det tidiga ultraljudet får du också betalningsförbindelse och remiss till Åbo för KUB.

Undersökningen är kostnadsfri. Du behöver inte anmäla dig vid besöket, gå direkt till gynekologmottagningen och vänta utanför mödrarådgivningens läkarrum i början av korridoren.

KUB: kombinationsscreening (graviditetsvecka 11+0-13+6)

KUB är den främsta screeningmetoden för att upptäcka om det finns risk för kromosomavvikelser. Vi erbjuder KUB till alla gravida under 40 år. Innan ditt KUB-test ska du ta ett blodprov i graviditetsveckor 9+0 till 11+6 hos oss på ÅHS.

Blodprovet kan du boka via laboratoriets webbokning.

Under graviditetsveckorna 11+0 till 13+6 gör du sedan en ultraljudsundersökning i Åbo vid Åbo universitets centralsjukhus (ÅUCS) för att mäta fostrets nackuppklarning. Genom att kombinera resultatet från blodprovet och nackuppklarningen hittar ÅUCS de foster som har en ökad risk för kromosomavvikelse.

Tänk på att om du får ett resultat med ökad risk i detta skede betyder det ännu inte att fostret faktiskt har en sjukdom eller skada.

Du bokar själv tid till ÅUCS mödrapoliklinik

När du fått remiss och betalningsförbindelse från allmänläkaren på mödrarådgivningen i Mariehamn kan du boka en tid till ÅUCS mödrapoliklinik.

Information om hur du bokar KUB får du av mödrarådgivningens personal efter första ultraljudet.

Undersökningarna på ÅUCS är kostnadsfria. FPA ersätter din resa, men du behöver betala en självriskdel enligt gällande ersättningstaxa. Det är också bara den gravida kvinnans resa som FPA ersätter. Kom ihåg att begära reseintyg från ÅUCS samt att spara alla kvitton.

För transporter i Åbo kan du beställa FPA-taxi på telefon 0800 130 002. Du kan också välja att flyga till Åbo.

Vänd dig gärna till ÅHS transportkoordinator för att få hjälp med bokning.

Kontaktuppgifter till ÅUCS mödrapoliklinik hittar du högst upp på denna sida.

Hur tolkar jag resultatet?

Resultatsäkerheten är ca 85 % vad gäller KUB.

Svaret på KUB skickar ÅUCS sen hem till modern. Om resultatet är avvikande tar ÅUCS genetiska poliklinik kontakt per telefon.

Ett positivt svar, alltså att fostret har högre risk, innebär inte automatiskt att fostret har en avvikelse. Samma gäller i omvänd riktning, ett negativt svar där risken är liten garanterar inte att barnet inte har någon avvikelse. Ingen undersökning kan ge 100 % säkerhet.

Vad händer om screeningen visar risk för kromosomavvikelse?

I de fall där resultatet visar en ökad risk för kromosomavvikelse blir föräldrarna erbjudna fortsatta undersökningar för att faställa kromosomantalet. Dessa är:

 • NIPT
 • fostervattenprov
 • moderkaksprov.

NIPT (Non Invasiv Prenatal Test) innebär ett blodprov av modern. Det går att göra från och med graviditetsvecka 10 på ÅUCS. I samband med besöket till ÅUCS gör man också ett ultraljud (mätning av nackuppklarningen) innan blodprovet tas. ÅUCS utför NIPT måndag till onsdag. Svaret ges per telefon om det är avvikande. Om allt är normalt skickas svaret per post.

Fostervattenprov och moderkaksprov har en ökad risk för missfall (0,5-1%) eftersom vi går igenom livmoderväggen med en nål för provtagning.

Vanligtvis går vi vidare med fortsatta undersökningar först efter någon dag för att ge föräldrarna tid att fundera och förbereda sig. I vissa fall erbjuder vi undersökningen samma dag som kvinnan är på KUB-undersökningen.

Undantag

Om kvinnan tar kontakt med mödrarådgivningen när det är för sent att göra KUB görs enbart blodprovsscreening.

Kvinnans ålder ökar risken för kromosomavvikelser. Därför erbjuder vi endast NIPT, fostervattensprov eller moderkaksprov utan föregående screeningundersökning till de kvinnor som fyllt 40 före senaste mens.

STRUKTURELLT/ANATOMISKT: Ultraljud i graviditetsvecka 17-19 (vecka 21 om du deltagit i KUB)

I det anatomiska ultraljudet undersöker vi systematiskt fostrets strukturer. Vi går igenom hela kroppen från hjärta, buk, urinblåsa och navel till hjärna, armar och ben etc. Vi mäter fostret och utgående från måtten fastställer vi den beräknade tiden för förlossningen.

Bra att veta om det strukturella/anatomiska ultraljudet:

 • vi erbjuder det till alla gravida
 • du betalar klinikavgift
 • undersökningen är smärtfri, vi gör den uppifrån på magen
 • en gynekolog gör undersökningen på gynekologmottagningen, Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1A, våning 3
 • du bokar själv tiden hos BB-gynekologikliniken efter det tidiga ultraljudet, här hittar du kontaktuppgifter till kliniken
 • anmäl dig vid medicinpoliklinikens reception vid besöket

Under ultraljudet berättar gynekologen vad hen ser. Om gynekologen upptäcker något avvikande planerar man in de fortsatta undersökningar som behövs för den konstaterade avvikelsen.

  Kom ihåg att alla undersökningar är frivilliga!

  Som förälder har du rätt att ändra dig i vilket skede som helst under både screening och fortsatta undersökningar.

  Publicerad 4.11.2019
  Uppdaterad 2.11.2022