Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Intern service

Bostadsservice

Bostadsservice förfogar över ett sjuttiotal lägenheter samt ett tiotal rum i Mariehamn, både i egna fastigheter och i aktielokaler och upphyrda lägenheter. Lägenheterna/rummen är till för ÅHS personal, hitresande konsulter samt för patienters anhöriga.

Varuförsörjning

Varuförsörjningen består av centrallagret och klädförsörjningen.

Centrallagret finns i sjukhusets huvudbyggnad och betjänar hela ÅHS. Alla beställningar av förnödenheter inom ÅHS utom läkemedel, fastighets- och teknisk service, kosthåll samt kläder går via centrallagret.  

Klädförsörjningen finns i utrymmen i sjukhusets huvudbyggnad. Här arbetar personalen med att sköta vården av ÅHS patientkläder, personalkläder, sänglinne och textilier.

Centralkök

Centralköket finns vid sjukhuset i Mariehamn och betjänar såväl patienter som ÅHS personal. I anslutning till centralköket finns personalmatsalen.

Städavdelningen

Städavdelningen handhar städningen i alla utrymmen inom ÅHS - det omfattar alla byggnader inom sjukhusområdet, Godby hälsocentral, rådgivning och tandvård samt tandvården i Mariehamn och studerandehälsan. Dessutom har avdelningen hand om städningen på rådgivningen i Jomala och i Föglö.

Städledningen finns i sjukhusets huvudbyggnad och betjänar hela ÅHS.

Publicerad
Uppdaterad