Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Intern service

Bostadsservice

Bostadsservice förfogar över ett sjuttiotal lägenheter samt ett tiotal rum i Mariehamn, både i egna fastigheter och i aktielokaler och upphyrda lägenheter. Lägenheterna/rummen är till för ÅHS personal, hitresande konsulter samt för patienters anhöriga.

Varuförsörjning

Varuförsörjningen består av centrallagret och klädförsörjningen.

Centrallagret finns i sjukhusets huvudbyggnad och betjänar hela ÅHS. Alla beställningar av förnödenheter inom ÅHS utom läkemedel, fastighets- och teknisk service, kosthåll samt kläder går via centrallagret.  

Klädförsörjningen finns i utrymmen i sjukhusets huvudbyggnad. Här arbetar personalen med att sköta vården av ÅHS patientkläder, personalkläder, sänglinne och textilier.

Centralkök

Centralköket finns vid sjukhuset i Mariehamn och betjänar såväl patienter som ÅHS personal. I anslutning till centralköket finns personalmatsalen.

Städavdelningen

Städavdelningen handhar städningen i alla utrymmen inom ÅHS - det omfattar alla byggnader inom sjukhusområdet, Godby hälsocentral, rådgivning och tandvård samt tandvården i Mariehamn och studerandehälsan. Dessutom har avdelningen hand om städningen på rådgivningen i Jomala och i Föglö.

Städledningen finns i sjukhusets huvudbyggnad och betjänar hela ÅHS.

Eeva Jansson

Enhetschef
Intern service

Amir Tavakoli

Bostadsförvaltare
Intern service, Bostadsservice

Micael de Haas

Varuförsörjningschef
Intern service, Varuförsörjningen

Karoliina Holmström

Kostchef
Intern service, Centralköket

Carina Salin

Städchef
Intern service, Städavdelningen
Publicerad 4.2.2020
Uppdaterad 14.1.2021