Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

läkare och patient

En anställning som läkare

Välkommen, innan du kan påbörja din tjänst hos oss behöver du göra följande, se nedan. Alla bilagor du behöver finns till höger på sidan.

Du är finsk medborgare och har finsk läkarlegitimation. 

 • komplettera anställningsblanketten
 • signera blanketten för tystnadsplikt
 • ta med pass för kortregistrering och e-receptkort
 • fylla i smittskyddsformuläret - printas och skickas till 
  Cityläkarna, Norragatan 17, 22 100 Mariehamn, Åland
 • bekanta dig med MRSA/VRE screening
 • om din anställning är vid barn- och ungdomskliniken behövs ett utdrag ur straffregistret innan beslut om anställning fattas
 • visa giltigt vaccinationsintyg
  Säsonginfluensa, endast under perioden 1.11-30.4
  Vattkoppor, om du ej haft det, 2 doser krävs
  Mässlingen, om du ej haft det, 2 doser krävs
 • om din anställning är vid akuten, barn- och ungdomskliniken (undantag BUP), BB/gyn, mödra- och barnrådgivning krävs även vaccin mot kikhosta vart 5 år.

  När du inlett din tjänstgöring registrerar du dig i UNIT4 samt kan ansöka om erfarenhetstillägg (se information i bilagor)

   

Du är EU-medborgare och har inte finsk läkarlegitimation.

Innan en anställning kan påbörjas behöver du;

Så snart din legitimation är godkänd kan du påbörja din anställning, då behöver du göra följande;

 • komplettera anställningsblanketten
 • signera blanketten för tystnadsplikt
 • ta med pass för kortregistrering och e-receptkort
 • fylla i smittskyddsformuläret - printas och skickas till 
  Cityläkarna, Norragatan 17, 22 100 Mariehamn, Åland
 • bekanta dig med MRSA/VRE screening
 • om din anställning är vid barn- och ungdomskliniken behövs ett utdrag ur straffregistret innan beslut om anställning fattas
 • visa giltigt vaccinationsintyg
  Säsonginfluensa, endast under perioden 1.11-30.4
  Vattkoppor, om du ej haft det, 2 doser krävs
  Mässlingen, om du ej haft det, 2 doser krävs
 • om din anställning är vid akuten, barn- och ungdomskliniken (undantag BUP), BB/gyn, mödra- och barnrådgivning krävs även vaccin mot kikhosta vart 5 år.

När du inlett din tjänstgöring registrerar du dig i UNIT4 samt kan ansöka om erfarenhetstillägg (se information i bilagor)

Du är inte EU-medborgare och har inte finsk läkarlegitimation.

Innan en anställning kan påbörjas behöver du;

Så snart din legitimation är godkänd kan du påbörja din anställning, då behöver du göra följande;

 • komplettera anställningsblanketten
 • signera blanketten för tystnadsplikt
 • ta med pass för kortregistrering och e-receptkort
 • fylla i smittskyddsformuläret - printas och skickas till 
  Cityläkarna, Norragatan 17, 22 100 Mariehamn, Åland
 • bekanta dig med MRSA/VRE screening
 • om din anställning är vid barn- och ungdomskliniken behövs ett utdrag ur straffregistret innan beslut om anställning fattas
 • visa giltigt vaccinationsintyg
  Säsonginfluensa, endast under perioden 1.11-30.4
  Vattkoppor, om du ej haft det, 2 doser krävs
  Mässlingen, om du ej haft det, 2 doser krävs
 • om din anställning är vid akuten, barn- och ungdomskliniken (undantag BUP), BB/gyn, mödra- och barnrådgivning krävs även vaccin mot kikhosta vart 5 år.

När du inlett din tjänstgöring registrerar du dig i UNIT4 samt kan ansöka om erfarenhetstillägg (se information i bilagor)

Mer information om att arbeta och bo på Åland hittar du här

Publicerad
Uppdaterad