Så kan vi hjälpa dig

Vi vårdar dig vid kirurgiska sjukdomar och efter operationer. Vi tar även emot patienter från akutmottagningen. I verksamheten ingår både akut och planerad vård.

Vi är kunniga inom många specialområden:

  • ortopedi
  • traumatologi
  • urologi
  • bränn- och köldskador
  • mag- och tarmkirurgi
  • bröstkirurgi
  • plastikkirurgi
  • cancerkirurgi.

Vi vårdar även öron-näsa-hals mottagningens akuta och inneliggande patienter samt käkkirurgiska patienter på kirurgavdelningen.

Information för anhöriga och besökare

Vi har läkarrond varje förmiddag under vardagarna.

Ta hänsyn till allergiker. Ta inte med blommor till avdelningen och undvik att använda parfym när du besöker ÅHS.

Vi som jobbar här

På kirurgavdelningen jobbar sjukskötare, närvårdare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, sekreterare och sjukhusbiträden. Här finns även specialistläkare som ansvarar för patientvården tillsammans med och sjukhusläkare (AT/ST/YEK).

Vårdarna på avdelningen arbetar i tre skift. Personalen är indelad i två grupper och sköter om halva avdelningen var.

Vårdplatser

På avdelningen finns 25 patientplatser fördelade på elva patientrum.