Så kan vi hjälpa dig

Tillsammans med oss på BB och förlossningen får du och din familj i lugn och ro börja ert nya liv tillsammans. Vi erbjuder individuell och familjecentrerad vård genom att uppmärksamma dina önskningar och behov. Hos oss föds det nära 300 unika små barn varje år.

När förlossningen närmar sig

Det är svårt att veta när det är dags att åka in till förlossningsavdelningen, särskilt om du väntar ditt första barn. Om du är osäker är du alltid välkommen att ringa till oss. Det är viktigt att du känner dig trygg.

Ta alltid kontakt om:

 • du är orolig
 • förlossningen har startat
 • du av någon orsak känner att du vill komma in.
När är det dags att komma in till förlossningen?

Förlossningen börjar oftast med sammandragningar eller vattenavgång. Du ska höra av dig till oss när:

 • sammandragningarna kommer regelbundet med cirka 5 minuters mellanrum eller mindre
 • sammandragningarna håller i sig cirka en minut
 • när du känner att du inte vill vara hemma längre
 • om fostervattnet går, eller om du misstänker att det har gått.

Vi samarbetar med mödrarådgivningarna på Åland, som ger oss förhandsinformation om dig och din graviditet. Vi vill alltid att du ringer innan du kommer in så att vi kan ta emot dig på bästa sätt.

Vi rekommenderar gravida från skärgården att komma till fasta Åland cirka 2 veckor innan förlossningen. Om du inte har möjlighet att ordna eget boende kan bostadsförvaltaren vid ÅHS hjälpa dig. Bostadsförvaltaren når du via sjukhusets växel.

Vad ska du ta med dig till sjukhuset?

Det viktigaste att ta med sig till förlossningen är:

 • ditt mödrarådgivningskort
 • din förlossningsplan
 • kamera
 • toalettartiklar.

Vi har en färdig mall för förlossningsplan som du kan skriva ut och fylla i om du vill (se under Bilagor).

Du vill säkert också ha med dig några personliga saker, som egna kläder, amningsbehå och babykläder. Eventuellt egen musik och en bok.

Om din partner inte har möjlighet att delta i förlossningen kan du ha en annan stödperson med dig.

Bra att veta när du kommer in till förlossningen

När du kommer till förlossningsavdelningen gör vi olika kontroller för att ta reda på hur du och babyn mår. Vi undersöker också i vilket skede av förlossningen du är.

Olika kontroller som utförs är:

 • yttre undersökning för att känna hur babyn ligger
 • CTG för att lyssna på babyns hjärtljud och se hur ofta sammandragningarna kommer
 • vaginal undersökning för att bedöma livmodertappen
 • vaginal odling
 • eventuellt även blodprover.
Förlossningsrum och smärtlindring

Vi har två förlossningsrum, I det ena finns ett badkar.

Vi erbjuder både medicinska och icke medicinska smärtlindringsmetoder:

 • icke medicinsk smärtlindring: dusch, bad, TENS, akupunktur, vattenkvaddlar, massage
 • medicinsk smärtlindring: lustgas, epiduralbedövning (EDA).

Första tiden på BB efter förlossningen

Efter förlossningen flyttar det nyfödda barnet med familj till ett rum på BB. Ni sköter ert barn själva och har barnet hos er i rummet dygnet runt. Vi är givetvis tillgängliga och ger stöd i amning och barnavård när ni behöver. 

Vårdtiderna på BB varierar, men är vanligtvis mellan 3-5 dagar. Om ni önskar åka hem inom första dygnet går det bra om barnläkaren och gynekologen godkänner.

Vi ser gärna att den nyblivna familjen är tillsammans under den första tiden på BB för att barnet ska få den bästa starten i livet.

Dagens måltider

Vi serverar:

 • morgonmål kl. 08.30
 • lunch strax efter 12.00, därefter kaffe
 • middag cirka 16.30
 • kvällsmål ca 19.30.

Det finns alltid möjlighet att få ett extra mellanmål om du är hungrig på andra tider.

Måltider för anhöriga debiteras (lunch och middag).

Information för anhöriga och besökare

Partner välkommen med på förlossning och BB tiden förutsatt att hen är frisk och håller sig på BB under hela vårdtiden. 

Besöksförbud för övriga. 

Detta med hänvisning till rådande situation kring corona viruset.

När det är dags för hemfärd

Innan ni lämnar BB går vi igenom din förlossning och ger er tips och råd inför första tiden i hemmet med ert barn.

Om du får problem med amningen kan du alltid ringa oss för råd och hjälp. Ibland behöver du ett återbesök för att få amningen att fungera bättre.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om det är något du undrar över eller oroar dig för, till exempel om du har frågor kring förlossningen.

Vi som jobbar här

På förlossningen arbetar barnmorskor. Vi har möjlighet att kontakta gynekolog, barnläkare och anestesiläkare dygnet runt.

På BB-avdelningen arbetar i huvudsak barnmorskor, gynekologer, sjukhusbiträden och sekreterare. Ibland har vi även studerande som deltar i vården.

Vårdplatser

Vi har sex vårdplatser på BB-avdelningen samt sex vårdplatser på gyn-avdelningen. Alla rum har egen toalett och dusch.