Så kan vi hjälpa dig

Vi utreder, behandlar och följer upp patienter med demessjukdom.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss.