Så kan vi hjälpa dig

Vi vårdar patienter med:

  • lungsjukdomar
  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • cancer
  • behov av palliativ vård
  • njursjukdomar
  • diabetes
  • infektionssjukdomar
  • mag- och tarmsjukdomar.

Du behöver en remiss

De flesta av våra patienter kommer via akuten, men du kan också bli remitterad till avdelningen via medicinmottagningen.

Information för anhöriga och besökare

Anhöriga kan ringa avdelningen när som helst under dagtid. Bäst information om mående får du om du ringer efter klockan 13.00.

Vi har läkarrond varje förmiddag under vardagar klockan 9.30-12.30.

Ta hänsyn till allergiker. Undvik parfym och allergiframkallande blommor.

Vi som jobbar här

På medicinavdelningen jobbar ett mångkulturellt team bestående av avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, överläkare, AT-läkare, sjukskötare, primärskötare/närvårdare, sekreterare och sjukhusbiträden.

Till vårdteamet hör även socialkurator, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, cancersjukskötare samt sjukhuspräst. Till dem förmedlar våra vårdansvariga sjukskötare kontakter vid behov.

Vårdplatser

På avdelningen har vi 30 vårdplatser, som är indelade i tre moduler.

I dagsalarna kan de patienter som orkar och vill umgås samt äta sina måltider.