Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hemsjukvården

Ring till Hemsjukvården
Se direktnummer och telefontider under Alla mottagningar och avdelningar till höger. ÅHS växel nås på 018 5355.
Hemsjukvården är indelad i tre områden, se länkar nedan - på dessa sidor hittar du flera kontaktuppgifter.

Så kan vi hjälpa dig

Målet med hemsjukvården är att hjälpa dig så att du klarar dig självständigt i ditt hem.

Vi sköter bland annat:

  • omläggningar
  • medicindelningar (vi använder dosdispensering - se bilaga här intill)
  • injektioner
  • bedömningar m.m.

Inom hemsjukvården kan vi även sköta avancerad sjukvård i hemmet, som olika typer av dropp, provtagning, smärtpumpar etc.

I vissa fall ger vi hemsjukvård för att avlasta anhöriga som vårdar sjuka i hemmet. Hemsjukvård i livets slutskede erbjuder vi också om du önskar det. 

Hur får jag hemsjukvård?

Det är vårdpersonal eller läkare som bedömer ditt behov av hemsjukvård.

Hemsjukvården vid ÅHS har det medicinska ansvaret, där medicindelning och sjukvårdsuppgifter ingår. Kommunernas hemtjänst/hemvård ansvarar sedan för den sociala omsorgen.

Hemsjukvården på Åland

  • Mariehamns hemsjukvård är en fristående enhet vid Doktorsvägen 1 C i Mariehamn.
  • Hemsjukvården i Geta, Finström, Saltvik och Sund sköter Norra Ålands hemsjukvård.
  • Hemsjukvården för Lemland, Lumparland, Jomala, Eckerö och Hammarland sköter Södra Ålands hemsjukvård.

För hemsjukvård i skärgården hänvisar vi till respektive hälso- och sjukvårdsmottagning.

Se menyn för mer information om de olika enheterna inom hemsjukvården.

Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad
Uppdaterad