Så kan vi hjälpa dig

Målet med hemsjukvården är att hjälpa dig så att du klarar dig självständigt i ditt hem.

Vi sköter bland annat:

  • omläggningar
  • medicindelningar
  • injektioner
  • bedömningar m.m.

Inom hemsjukvården kan vi även sköta avancerad sjukvård i hemmet, som olika typer av dropp, provtagning, smärtpumpar etc.

I vissa fall ger vi hemsjukvård för att avlasta anhöriga som vårdar sjuka i hemmet. Hemsjukvård i livets slutskede erbjuder vi också om du önskar det. 

Hur får jag hemsjukvård?

Det är vårdpersonal eller läkare som bedömer ditt behov av hemsjukvård.

Hemsjukvården vid ÅHS har det medicinska ansvaret, där medicindelning och sjukvårdsuppgifter ingår. Kommunernas hemtjänst/hemvård ansvarar sedan för den sociala omsorgen.

Hemsjukvården på Åland

  • Mariehamns hemsjukvård är en fristående enhet vid Doktorsvägen 1 C i Mariehamn.
  • Hemsjukvården i Geta, Finström, Saltvik och Sund sköter Norra Ålands hemsjukvård.
  • Hemsjukvården för Lemland, Lumparland, Jomala, Eckerö och Hammarland sköter Södra Ålands hemsjukvård.

För hemsjukvård i skärgården hänvisar vi till respektive hälso- och sjukvårdsmottagning.

Se menyn för mer information om de olika enheterna inom hemsjukvården.