Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kontaktpersoner

Laila Aaltonen

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Hemsjukvården

Sofia Ahlholm Otabor

Redovisningschef
Ekonomienheten

Ambulansens tjänstgörande fältchef

Räddningsverket

Anna Backas

Avdelningsskötare
Psykiatriska kliniken, Psykiatriska öppenvården

Christian Bergman

Överläkare, Kontaktperson AT-block
Medicinkliniken

Marica Blomster

Varuförsörjningschef
Intern service, Varuförsörjningen

Monika Bäckman

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Hälsocentralerna

Sofia Dahlén

Ansvarig socialkurator
Medicinkliniken, Paramedicin

Britt Danielsson

Sekreterarchef
Sekreterarenheten

Micael deHaas

Kostchef
Intern service, Centralköket

Cecilia Ekholm

Avdelningsskötare
BB-gynekologkliniken

Ingrid Eklund

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Rådgivningarna, skolhälsovård

Ida-Mari Elfving-Gustafsson

Avdelningsskötare
AnOpIVA-kliniken

Ann Eriksson

Avdelningsskötare
Tandvårdskliniken

Kristian Eriksson

Klinikchef
Radiologiska kliniken

Ilona Ettanen-Valkamaa

Sjukhusapotekare
Sjukhusapoteket

Dan Gustafsson

Klinikchef
Kirurgkliniken

Tom Göstas

Ledande prehospital fältchef
Räddningsverket

Habiliteringskoordinator

Barn- och ungdomskliniken

Tommy Holmström

Medicinsk chef
Laboratorieenheten

Anita Husell-Karlström

Förvaltningssekreterare
Förvaltningskansliet

Runo Härgestam

Klinikchef
AnOpIVA-kliniken

Marina Härtull

Avdelningschef
Medicinkliniken, Paramedicinska mottagningen

Christian Jansson

Enhetschef
Laboratorieenheten

Eeva Jansson

Enhetschef
Intern service

Gunilla Jansson

Avdelningsskötare
Kirurgkliniken, Kirurgavdelningen

Harriet Jansson

Avdelningsskötare
Öron-, näs- och halskliniken

Harriet Jansson

Avdelningsskötare
Kirurgkliniken, Kirurgmottagningen

Charlotte Johansson

Ansvarig receptionist
Ekonomienheten, Info/växeln

Christian Johansson

Klinikchef
Barn- och ungdomskliniken

Annika Kahnberg

Klinikchef
BB-gynekologkliniken

Tapio Karhuketo

Klinikchef
Öron-, näs- och halskliniken

Carita Karlsson

Överskötare
Vårdchefens enhet

Linda Kastus

Avdelningsskötare
Laboratorieenheten

Maria King-Bäck

Avdelningsskötare
Radiologiska kliniken

Annika Kowalewski

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Vårdavdelning 1

Sofia Laasonen

Löneredovisningschef
Personalenheten

Olli-Pekka Lehtonen

Chefläkare
Chefläkarens enhet

Lekterapeut

Barn- och ungdomskliniken

Börje Lignell

Klinikchef
Ögonkliniken

Christel Lindberg

Överskötare
Vårdchefens enhet

Agneta Lindberg-Sjöblom

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Medicinpolikliniken

Riikka Lindholm

Klinikchef
Tandvårdskliniken

Sirpa Mankinen

Klinikchef
Psykiatriska kliniken

Sabina Mattsson

Avdelningsskötare
Ögonkliniken

Terhi Metsola

Säkerhetschef
Förvaltningskansliet

Marika Nordberg

Infektionsläkare
Chefläkarens enhet

Karl Nordlund

Tf räddningschef
Räddningsverket

Christina Nukala-Pengel

Upphandlingschef
Upphandlingsenheten

Åsa Olander

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Vårdavdelning 2

Jeanette Pajunen

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Förvaltningskansliet

My Rytterstedt

Biträdande städchef
Intern service, Städavdelningen

Suoma Saarni

Medicinsk chef
Psykiatriska kliniken

Carina Salin

Städchef
Intern service, Städavdelningen

Marcela Sandvik

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Medicinavdelningen

Kaj-Gunnar Sjölund

Avdelningsskötare
Psykiatriska kliniken, Psykiatriska avdelningen

Susanne Sjövall

Avdelningsskötare
Akutkliniken

Yvonne Skaglund

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Hemsjukvården

Stefan Sundberg

Teknisk chef
Tekniska enheten

Anders Svensson

IT- chef
IT-enheten

Leea Söderström

Överskötare
Vårdchefens enhet

Amir Tavakoli

Bostadsförvaltare
Intern service, Bostadsservice

Per-Anton Westerberg

Klinikchef
Medicinkliniken

Petter Westerberg

Klinikchef
Akutkliniken

Miisa Weuro

Avdelningsskötare
Barn- och ungdomskliniken

Eva Wickström

Avdelningsskötare
AnOpIVA-kliniken

Camilla Winberg

Avdelningschef
Barn- och ungdomskliniken, BUP

Tora Woivalin

Klinikchef
Primärvårdskliniken

Terese Åsgård

Personalchef
Personalenheten

Ulrika Österlund

Ekonomichef
Ekonomienheten
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 7.2.2020