Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kontaktpersoner

Pia Hollsten-Friman

Vårdchef
Förvaltningskansliet

Runa-Lisa Jansson (Obs)

medlem
Styrelsen

Laila Aaltonen

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Hemsjukvården

Sofia Ahlholm Otabor

Redovisningschef
Ekonomienheten

Ambulansens tjänstgörande fältchef

Räddningsverket

Marica Blomster

Varuförsörjningschef
Intern service, Varuförsörjningen

Erika Boman

Styrelseledamot
Styrelsen

Ove Carlström

Medicinskt ansvarig prehospital verksamhet
Akutkliniken

Sofia Dahlén

Ansvarig socialkurator
Medicinkliniken, Paramedicin

Anna Dreyer

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Rådgivningarna, skolhälsovård

Ann Eriksson

Ledande tandskötare
Tandvårdskliniken

Gunlög Eriksson

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Medicinpolikliniken

Kristian Eriksson

Klinikchef
Radiologiska kliniken

Åsa Eriksson

Biträdande sekreterarchef
Sekreteraravdelningen

Åsa Eriksson

Biträdande sekreterarchef
Sekreteraravdelningen

Ilona Ettanen-Valkamaa

Sjukhusapotekare
Sjukhusapoteket

Birger Forsberg

Styrelseledamot
Styrelsen

Solveig Gestberg

Administratör
Förvaltningskansliet

Dan Gustafsson

Klinikchef
Kirurgkliniken

Dan Gustafsson

Klinikchef
Öron-, näs- och halskliniken

Maria Gustafsson

Avdelningsskötare
Kirurgkliniken, Kirurgavdelningen

Maria Gustafsson

Avdelningsskötare
Kirurgkliniken, Kirurgavdelningen

Katarina Gäddnäs

Sjukhuspräst
Stödfunktion

Tom Göstas

Ambulansmästare
Räddningsverket

Habiliteringskoordinator

Barn- och ungdomskliniken

Mikael Hansson

Avdelningsskötare
AnOpIVA-kliniken

Ida Henriksson

Avdelningsskötare
AnOpIVA-kliniken

Tove Hjelt-Fri

Arbetarskyddschef
Vårdchefens enhet

Karoliina Holmström

Kostchef
Intern service, Centralköket

Tommy Holmström

Medicinsk chef
Laboratorieenheten

Anna Holmström (C)

vice ordförande
Styrelsen

Runo Härgestam

Klinikchef
AnOpIVA-kliniken

Marina Härtull

Avdelningschef
Medicinkliniken, Paramedicinska mottagningen

Christian Jansson

Enhetschef
Laboratorieenheten

Eeva Jansson

Enhetschef
Intern service

Gunilla Jansson

Avdelningsskötare
Kirurgkliniken, Kirurgavdelningen

Harriet Jansson

Avdelningsskötare
Öron-, näs- och halskliniken

Harriet Jansson

Avdelningsskötare
Kirurgkliniken, Kirurgmottagningen

Charlotte Johansson

Ansvarig receptionist
Ekonomienheten, Info/växeln

Christian Johansson

Klinikchef
Barn- och ungdomskliniken

Edvard Johansson

Styrelseledamot
Styrelsen

Annika Kahnberg

Klinikchef
BB-gynekologkliniken

Leena Kaunisto

HR-chef
HR-enheten

Sara Kemetter (S)

Styrelsens ordförande
Styrelsen

Annika Kowalewski

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Vårdavdelning 1

Jaana Kumpula

avdelningsskötare
Laboratorieenheten

Fredrika Kvist-Snellman

Sjukskötare
Primärvårdskliniken, Mental hälsa

Sofia Laasonen

Löneredovisningschef
HR-enheten

Lekterapeut

Barn- och ungdomskliniken

Börje Lignell

Klinikchef
Ögonkliniken

Christel Lindberg

Överskötare
Vårdchefens enhet

Riikka Lindholm

Klinikchef
Tandvårdskliniken

Malin Lindvik

Vikarierande avdelningsskötare
BB-gynekologkliniken

Sandra Listherby (Lib)

Styrelseledamot
Styrelsen

Sirpa Mankinen

Klinikchef
Psykiatriska kliniken

Robert Mansén (C)

Vice ordförande
Styrelsen

Ove Mattsson

Klinikchef
Medicinkliniken

Jun Nagamori

Chefsöverläkare
Chefläkarens enhet

Marika Nordberg

Infektionsläkare
Chefläkarens enhet

Ann-Cathrin Norell

Avdelningsskötare
Psykiatriska kliniken, Psykiatriska öppenvården

Christina Nukala-Pengel

Upphandlingschef
Upphandlingsenheten

Cita Nylund (Lib)

medlem
Styrelsen

Åsa Olander

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Vårdavdelning 2

Jeanette Pajunen

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Förvaltningskansliet

Sandra Rasmussen

Verksamhetsstrateg
Förvaltningskansliet

Malin Ringbom

Klinikchef
Primärvårdskliniken

Renata Rusiecka

Medicinsk chef
Psykiatriska kliniken

My Rytterstedt

Biträdande städchef
Intern service, Städavdelningen

Carina Salin

Städchef
Intern service, Städavdelningen

Jan Salmén (C)

medlem
Styrelsen

Marcela Sandvik

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Medicinavdelningen

Mikaela Sjöholm

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Hälsocentralerna

Kaj-Gunnar Sjölund

Avdelningsskötare
Psykiatriska kliniken, Psykiatriska avdelningen

Susanne Sjövall

Avdelningsskötare
Akutkliniken

Camilla Sjövik

Avdelningsskötare
AnOpIVA-kliniken

Yvonne Skaglund

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Hemsjukvården

Stefan Sundberg

Teknisk chef
Tekniska enheten

Emilia Sundblom-Hagström

Avdelningsskötare
AnOpIVA-kliniken

Anders Svensson

IT- chef
IT-enheten

Leea Söderström

Överskötare
Vårdchefens enhet

Amir Tavakoli

Bostadsförvaltare
Intern service, Bostadsservice

Iina Törnell

Vikarierande avdelningsskötare
Radiologiska kliniken

Wille Valve (MSÅ)

Styrelsens ordförande
Styrelsen

Ulf Weman (S)

medlem
Styrelsen

Per-Anton Westerberg

Förvaltningsöverläkare
Medicinkliniken

Petter Westerberg

Klinikchef
Akutkliniken

Miisa Weuro

Avdelningsskötare
Barn- och ungdomskliniken

Camilla Winberg

Avdelningschef
Barn- och ungdomskliniken, BUP

Terese Åsgård

Avtals- och lönespecialist
HR-enheten

Ulrika Österlund

Ekonomichef
Ekonomienheten
Publicerad
Uppdaterad