Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mammografi

Ring till Mammografi
Telefontider
måndag09:00-09:30
fredag13:00-13:30
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A. Ta till vänster vid huvudingången. Följ ljuskub A, fortsätt rakt fram och Mammografi skylt finns vid undersökningsrummet. Sitt ner och vänta. Du behöver inte anmäla dig.
Behöver du boka om din tid?

Klicka här för att komma till webbokningen

Logga in med följande uppgifter: 

 • Användarnamn: logga in med användarnamnet som står i ditt kallelsebrev
 • Lösenord: din personbeteckning (DDMMÅÅ-XXXX) 

Så kan vi hjälpa dig

Vi kallar alla kvinnor i åldern 45-74 till en avgiftsfri screening av bröstcancer. Screeningen sker med två års mellanrum och syftet är att hitta bröstcancer i ett tidigt stadium. Det ger både en bättre prognos och ett bättre vårdresultat för cancern.

Bra att veta inför ditt besök

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför mammografiundersökningen, men om du vet att dina bröst är ömma under en viss tid av menscykeln går det bra att boka om din tid.

Tänk på att:

 • välja kläder som gör det lätt att klä av övre kroppen
 • ta med dig kallelsen och ditt identitetsbevis till screeningen.

Vad händer vid screeningbesöket?

Innan undersökningen ställer sköterskan frågor till dig om:

 • eventuella förädringar i brösten
 • bröstoperationer (även bröstimplantat)
 • hormonersättningsbehandling.

Vid själva undersökningen tar vi bilder av brösten från två olika riktningar genom att ett bröst i taget pressas mot mammografiapparatens röntgenplatta. 

Apparaten pressar ihop bröstet för att bilden ska bli tydligare och stråldosen lägre. Det kan tillfälligt ta lite ont.

När får du svar på screeningen?

Du får svaret per post inom ungefär en månad efter mammografin. Vanligtvis är svaret normalt, det vill säga man upptäckte inget som tyder på bröstcancer i undersökningen.

Om det förekommer avvikelser i bilderna får du en kallelse till fortsatta undersökningar per post eller telefon. Ungefär tre av hundra deltagare i screeningen blir kallade till fortsatta undersökningar, som till exempel:

 • nya mammografibilder
 • ultraljudsundersökning
 • nålprov vid behov.

Det är viktigt att komma ihåg att en kallelse inte automatiskt betyder att du har cancer. En av sex kvinnor som regelbundet deltar i screeningen blir i onödan skickade till fortsatta undersökningar åtminstone en gång. 

Det finns också en liten del upptäckta cancerfall som inte ens behöver behandling. Man hade inte upptäckt dessa fall utan screening, men de kommer heller inte att besvära kvinnorna i fråga under deras livstid.

Varför är det viktigt med mammografi?

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Finland insjuknar årligen ca 5 000 kvinnor bröstcancer. Med hjälp av screeningen försöker vi upptäcka bröstcancer i ett tidigt och symptomfritt stadium. Syftet är att minska antalet dödsfall i cancer.

Fördelarna är stora:

 • dödligheten i bröstcancer bland dem som deltar i screeningen är ungefär en tredjedel mindre än för kvinnor som inte deltar i screening. 
 • cancertumörer som upptäcks i ett tidigt stadium går ofta att behandla med lättare metoder.

Kom ihåg att undersöka dina bröst regelbundet!

Det är viktigt att du regelbundet undersöker dina bröst och armhålor med händerna för att hitta förändringar som kan tyda på bröstcancer.

Du ska alltid kontakta en läkare om du själv eller någon annan upptäcker en förändring, till exempel:

 • knöl
 • sårnad
 • utslag kring bröstvårtan
 • vätskeutsöndring från bröstvårtan.

Ta kontakt även om du nyligen deltagit eller snart ska delta i en bröstcancerscreening. Kom dock ihåg att bara en liten del av alla upptäckta symptom beror på bröstcancer.

kvinna som assisteras av sköterska vid mammografen

Mammografi-screening 2024

Kvinnor i följande åldersgrupper kallas till mammografiscreening 2024:

våren: 1951, 1954, 1955, 1962, 1964, 1968, 1970, 1977

hösten: 1950, 1956, 1958,1960,1966, 1972,1978,1979

Vi skickar ett kallelsebrev hem per post.

Publicerad
Uppdaterad