Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

PAPA-mottagningen

Så kan vi hjälpa dig

Varje år bjuder vi in åländska kvinnor till den lagstadgade kostnadsfria PAPA-screeningen. Från 30 års ålder och fram tills du fyller 65 år kommer du att få en inbjudan per post vart femte år med en färdigt inbokad provtagningstid.

Inbjudningarna skickar vi ut under hela året till de kvinnor som var skrivna på Åland i januari samma år som det aktuella screeningsåret. Om du har skrivit dig på Åland efter det och vill delta i PAPA-screeningen ska du kontakta oss på mottagningen.

Kostnadsfri PAPA-provtagning 2023

Välkommen till kostnadsfri PAPA-provtagning!

Provtagningen (livmoderhals-/cellprovtagning) startar i januari 2023 för nedanstående grupper:

Gäller kvinnor födda 1993, 1988, 1983, 1978, 1973, 1968, 1963 och 1958.

Om du är kvinna född 1992, 1987, 1982, 1977, 1972, 1967, 1957 men missade din tid till PAPA-provtagningen 2022 har du möjlighet att boka en ny tid fram till 31.12.2023.

Om du önskar boka in en tid före du får din kallelse så kan du ta kontakt via mejl papamottagning@ahs.ax alternativt ringa måndag - torsdag mellan kl. 09:00 – 13:00 på telefon 018-538 518 så ringer vi upp dig. 

Information till dig som ännu inte fått någon inbjudan under år 2023:

Inbjudningar kommer att skickas ut ännu i början av år 2024, din inbjudan är på väg. Du har rätt att delta i papascreeningen fram till 31.12.2024. Du får gärna ta kontakt med oss på mottagningen så bokar vi in en tid färdigt till dig. 

Information till dig som skall bli inbjuden till PAPA-screening år 2024. 

Du som är född -94, -89, -84, -79, -74, -69, -64 och –59 kommer att bli inbjuden till PAPA - screeningen nästa år 2024. Vi börjar sända ut kallelser från mars 2024. 

 

Behöver du ändra eller avboka din tid?

Använd PAPA-screeningens webbtidsbokning om du behöver ändra eller avboka din provtagningstid. Mottagningen är bemannad på dagtid. Ibland har vi även kvällsmottagning.

Till webbtidsbokningen

Inloggningsuppgifter hittar du i din personliga kallelse, som du fått hem på posten.

Du kan också omboka/avboka din tid via e-post till papamottagning@ahs.ax.
Kom ihåg att uppge namn och födelsetid!

I övriga fall och när du har frågor hänvisar vi till PAPA- och preventivmedelsmottagningens kontaktuppgifter och telefontider.

Tänk på att vi inte kan besvara frågor via e-post.

Inför ditt besök

Innan vi tar PAPA-provet kommer vi att ställa några frågor till dig.

Det är frågor om:

  • när senaste mensens första dag var eller tidpunkten då menstruationerna upphörde
  • användning av preventivmedel eller några andra hormonersättningar
  • eventuella blödningar eller flytningar
  • när du senast har tagit PAPA-prov
  • du tidigare har haft några förändringar och i så fall fått någon slags behandling.

Alla uppgifter som kommer fram under besöket är konfidentiella. Uppgifterna som du lämnar samlas i ett patientregister hos laboratoriet som analyserar screeningprovet.

Hur går provtagningen till?

Efter att vi har samtalat kring frågorna ovan är det dags att ta provet.

Du får börja med att sätta dig i en gynekologisk stol. Under provtagningen berättar vi vad som ska göras.

Provet tar vi från tre olika ställen:

  • slidan
  • livmodermunnen
  • livmoderkanalen.

Själva provtagningen kan kännas som ett litet nyp, men vi tar inte någon provbit utan enbart celler från slemhinnan. Efter provtagningen är det vanligt att det uppstår en liten blödning.

Provresultatet

Resultatet av PAPA-provet får du hem till dig per post i ett personligt brev. Det tar ungefär 6-8 veckor att få svaret.

Svaret skickas bara till dig. Därför är det viktigt att du sparar brevet, speciellt i de fall där det har visat sig att du har någon form av förändring.

I nio av tio fall är resultatet normalt, då har man inte sett några cellförändringar.

Om det har framkommit att du har cellförändringar och man bedömer att det finns ett behov av vidare undersökningar eller behandling så står det skrivet i brevet. Hos de flesta rekommenderar man då att ta ett nytt prov efter 12 -24 månader.

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor i hela världen. I Finland diagnostiseras årligen ungefär 150-160 nya fall av livmoderhalscancer. Livmoderhalsen är den nedre delen av livmodern.

Cancer på livmoderhalsen utvecklas oftast långsamt under flera års tid. Genom att man upptäcker cellförändringarna i god tid och tar bort dem kan man förebygga att det utvecklas till cancer.

HPV (humant papillom virus) kan orsaka livmoderhalscancer

Den vanligaste orsaken till att kvinnan får livmoderhalscancer är att hon genom sex har blivit smittad av viruset HPV, humant papillomvirus. Det är ett mycket vanligt virus och det finns över 100 olika HPV-typer.

Vissa typer av HPV kan orsaka vårtor på händer och fötter medan en annan typ kan ge vårtor i underlivet (kondylom). Dessa typer av HPV brukar inte leda till cancer. Däremot finns det 13 stycken HPV-typer som kan ge cellförändringar i livmoderhalsen och som sedan kan leda till cancer.

Du får oftast inte några symtom om du har blivit smittad av HPV, bortsett från de virustyper som ger vårtor. Cellförändringar i livmoderhalsen är därför inte något som du ser eller som ger några besvär, utan det upptäcks med hjälp av cellprovtagning. Det vill säga ett PAPA-prov.

HPV sprids från en person till en annan. Detta genom att hud och slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel i samband med sex. HPV kan smitta vid alla former av sex.

Vad kostar PAPA-screeningen?

PAPA-screeningen är kostnadsfri för dig.

Om du behöver ta ett kontrollprov på grund av förändringar är besöket avgiftsbelagt enligt ÅHS patientavgifter.

Om du är gravid eller ammar

PAPA-provet kan du ta fastän du är gravid eller ammar.

Om graviditeten sammanfaller med ditt screeningsår brukar PAPA-screeningen tas tidigt i graviditeten på mödrarådgivningen eller efter förlossningen vid efterkontrollen. I så fall ber vi dig avboka din tid till PAPA-mottagningen om du fått en tid hemskickad till dig.

Om du inte är gravid och efterkontrollen är avklarad, men du ammar, går det bra att komma på din kallelsetid till PAPA-mottagningen. Tiden får du hemskickad till dig.

Om du har opererat bort livmodern

Vi kan ta PAPA-provet även om du har opererat bort livmodern och/eller livmoderhalsen. Delta gärna i PAPA-screeningen!

Om du har mens vid provtagningstiden

Vi tar inte PAPA-prov under menstruationen, var i  så fall vänlig och ändra din tid.

Vid övriga flytningar går det bra att ta PAPA-provet.

Om PAPA-screening

PAPA-screeningen startade i Finland på 60-talet. Innan screeningen infördes var livmoderhalscancer den tredje vanligaste cancerformen för kvinnor. Sen 2007 har livmoderhalscancer minskat i antal och är nu den 19:e vanligaste cancersjukdomen. Detta tack vare PAPA-screeningen.

I Finland förebygger screeningen fyra av fem fall av livmoderhalscancer. Med hjälp av screeningen hittar man årligen omkring 600 fall av förstadier till cancer och livmoderhalscancer där samtliga går att bota.

Med hjälp av screeningsverksamheten uppskattar man att det årligen går att förebygga omkring 200 dödsfall på grund av livmoderhalscancer.

Anna Dreyer

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Rådgivningarna, skolhälsovård

Patientavgifter

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården vid ÅHS betalar du en patientavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts vård du får. 

Kom ihåg att avboka ditt besök för att slippa straffavgifter.

Publicerad
Uppdaterad