Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Öron-, näs- och halsmottagningen

Ring till Öron-, näs- och halsmottagningen
Telefontider
måndag08:00-13:00
tisdag08:00-13:00
onsdag08:00-13:00
torsdag08:00-13:00
fredag08:00-10:00
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, huvudentrén. Anmäl dig i Patientanmälan på entréplan. De visar dig vidare till vårt väntrum på tredje våningen.
Öppettider
måndag08:00-15:30
tisdag08:00-15:30
onsdag08:00-15:30
torsdag08:00-15:30
fredag08:00-13:30
Du som har hörapparat

Har du frågor angående din hörapparat, kontakta audionom på hörselvården.

Vi har telefontid måndag till fredag mellan klockan 08.00-09.00.

Telefonnummer: 018–535 322

Så kan vi hjälpa dig

Vi utreder och behandlar sjukdomar inom öron-, näs- och halsområdet. Till oss kommer patienter i alla åldrar.

Du behöver en remiss

Du behöver en läkarremiss för att få en tid till öron-, näs- och halsmottagningen. Börja därför med att kontakta hälsocentralen, företagshälsovården eller en privat läkarmottagning för en första bedömning. De skriver sedan en remiss till oss om de anser att det finns behov av specialiserad sjukvård.

När vi har fått remissen tar öron-, näs- och halsläkaren ställning till hur snabbt du behöver komma på ett läkarbesök. Du får en kallelse hemskickad på posten eller via SMS.

Om du har fått en kallelse med en tid som inte passar är det viktigt att du hör av dig så snart som möjligt. Då kan vi ge tiden till någon annan som väntar på att komma till oss. Tänk på att du behöver avboka tiden senast dagen innan besöket annars kostar det 50 euro.

Om du har frågor, vill boka om ditt besök eller inte har fått någon kallelse är du alltid välkommen att ringa oss.

Patientärenden besvaras ej i mailkonversation, med hänvisning till tystnadsplikten. 

Du behöver också en remiss inför ditt första besök vid hörselvården. Om du däremot har hörapparat eller andra hörselhjälpmedel från ÅHS sedan tidigare kan du kontakta hörselvården direkt. Kontaktuppgifterna hittar du ovan på denna sida.  

Bra att veta inför ditt besök på öron-, näs- och halsmottagningen

Ibland behöver du förbereda dig inför läkarbesöket. Läs därför din kallelse noggrant där står allt du behöver veta. Till exempel kan du behöva göra ett besök hos audionomen för att göra ett audiogram innan läkarbesöket. Eventuell röntgenundersökning innan läkarbesöket meddelas också i kallelsen. 

Bra att veta inför ditt besök på hörselvården

Om du har vax i öronen kan du höra sämre och hörapparaterna kan ge ifrån sig ett tjutande ljud. Tänk därför på att ta bort eventuellt vax i öronen regelbundet samt innan ditt besök på hörselvården. Behöver du hjälp med att få bort vax ur öronen kan du kontakta hälsocentralerna. 

Information för anhöriga och besökare

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym när du besöker ÅHS.

Vi som jobbar här

Hos oss jobbar specialistläkare, avdelningsskötare, sjukskötare, audionomer, sekreterare och sjukhusbiträde.

Hörapparat

Hörapparaten är ett personligt hjälpmedel som du får låna från ÅHS när du uppfyller kriterierna samt är motiverad att använda den. Lånetiden är så länge som du behöver och använder hörapparaten. 

Användaren sköter om hörapparaten, håller den ren samt införskaffar och byter ut delar som behövs för dess funktion. Beroende på modell av hörapparat behöver man regelbundet byta slangar, filter, batterier och tipar. Användaren införskaffar och står för kostnader för de tillbehör som kontinuerligt behöver bytas. I samband med överlåtelsen av hörapparaten ger audionomen information om vilka delar som du behöver byta samt varifrån du kan införskaffa dem. 

Användaren ersätter kostnaden för skador som uppstår till följd av ovarsamhet, felaktig användning eller försummelse av skötsel.

Kontakta hörselvården om du behöver hjälp med din hörapparat om den inte fungerar eller har gått sönder.

Dan Gustafsson

Klinikchef
Öron-, näs- och halskliniken

Harriet Jansson

Avdelningsskötare
Öron-, näs- och halskliniken
Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad
Uppdaterad