Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vårdpersonal mäter blodtrycket

Arbeta som AT-läkare

AT-tjänstgöring på Åland

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är en av de största arbetsgivarna på Åland med cirka 1.000 anställda. ÅHS har landskapet Åland som huvudman och ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet.

I dagsläget har Åland cirka 30.000 invånare, befolkningen ökar successivt.

Vårdverksamheten

Läkare, sjukskötare, annan omvårdnadspersonal, tandläkare, olika terapeuter och övrig special- och servicepersonal bildar tillsammans en kreativ och kunskapsinriktad organisation.

Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad till Mariehamn med viss möjlighet till tjänstgöring på landsbygden och i skärgården. ÅHS har verksamhet i alla de 16 åländska kommunerna varav flera är skärgårdskommuner.

Grundblockplan

Grundblocket är totalt 19 månader fördelat enligt:

  • Invärtesmedicin 5,5 månader (inklusive introduktionsveckor)
  • Kirurgi 4,5 månader
  • Psykiatri 3 månader
  • Primärvård 6 månader.

Introduktion

Introduktion i journalsystem, allmän administration, rondrutiner med mera ges under två veckor på medicinavdelningen följt av två veckors introduktion på akutmottagningen innan självständigt arbete inleds.

Som AT-läkare vid ÅHS deltar man även i de gemensamma introduktionsveckorna på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

En kortare introduktion sker även vid varje blockbyte.

Handledning

För varje block finns en utbildningsansvarig läkare som ansvarar för att utbildning och handledning fungerar. För varje block utses även en personlig handledare för AT-läkaren.

Teoretisk utbildning

AT-studierektorn har det övergripande ansvaret för utbildningen.

För AT-läkare ordnas intern utbildning en gång i veckan. AT-läkare deltar också i övrig fortbildning för ÅHS-läkare som ordnas två–tre gånger per månad. Tre gånger per termin är det seminariedag med föreläsare från Uppsala och en gång per termin deltar AT-läkaren i de studiedagar som ordnas i Uppsala.

Varje AT-läkare erbjuds möjlighet att delta i en extern kurs om högst fem dagar under sin AT-tid. Utöver detta har AT-läkaren möjlighet att delta i AT-stämman en gång.

Jourer

Efter introduktionen deltar AT-läkarna i primärjourlinjen. Som jourläkare på akutmottagningen handlägger man patienter inom samtliga specialiteter och ansvarar för vårdavdelningarna. Arbetet är självständigt med tillgång till bakjourer i hemmet.  Även inom psykiatrin och primärvården deltar man i jourverksamheten.

Ansökan om AT-tjänst

Antagning till AT-utbildning på Åland sker via Uppsala Akademiska sjukhus, se www.akademiska.se. Läkarexamen från Sverige krävs.

Livet på Åland

ÅHS erbjuder en trygg arbetsplats i en rofylld och naturskön omgivning. Korta avstånd till och från jobbet ger dig mer fritid. Ta del av det rika kulturlivet, njut av naturen eller delta i det någon av de många aktiviteter Åland erbjuder: golf, ridning, segling, långfärdsskridsko, simning eller fiske för att nämna några.

Mer information om att leva och bo på Åland hittar du på: 
•    www.alandliving.ax
•    www.aland.ax

ÅHS hjälper vid behov med bostad.

Publicerad
Uppdaterad