Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Flygbild över sjukhusområdet i Mariehamn

Linje- och stabsorganisation

Organisatoriskt är ÅHS indelat i en linjeorganisation och en stabsorganisation. 

Linjeorganisationen, som har direkta hälso- och sjukvårdsuppgifter, består av:

 • Akutkliniken
 • Barn- och ungdomskliniken
 • BB- och gynekologkliniken
 • Kirurgkliniken
 • Laboratorieenheten
 • Medicinkliniken
 • Operations-, anestesi-, och intensivvårdskliniken
 • Primärvårdskliniken
 • Psykiatriska kliniken 
 • Radiologiska kliniken
 • Sjukhusapoteket
 • Tandvårdskliniken
 • Ögonkliniken
 • Öron-, näs- och halskliniken

Stabsorganisationen fungerar som stödfunktioner till de ovannämnda och består av:

 • Ekonomienheten
 • Personalenheten
 • Vårdenheten
 • Förvaltningskansli.

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga inom organisationen

Karta över sjukhusområdet

Interaktiv karta över sjukhusområdet

Ska du besöka sjukhuset i Mariehamn? Via länken nedan får du fram en interaktiv karta över sjukhusområdet. Klicka på byggnaderna på kartan för att se vilka verksamheter som finns där. Du ser även byggnadens adress som är sökbar i Google Maps.

Publicerad
Uppdaterad