Flygbild över sjukhusområdet i Mariehamn

Linje- och stabsorganisation

Organisatoriskt är ÅHS indelat i en linjeorganisation och en stabsorganisation. 

Linjeorganisationen, som har direkta hälso- och sjukvårdsuppgifter, består av:

 • Akutkliniken
 • Barn- och ungdomskliniken
 • BB- och gynekologkliniken
 • Kirurgkliniken
 • Laboratorieenheten
 • Medicinkliniken
 • Operations-, anestesi-, och intensivvårdskliniken
 • Primärvårdskliniken
 • Psykiatriska kliniken 
 • Radiologiska kliniken
 • Sjukhusapoteket
 • Tandvårdskliniken
 • Ögonkliniken
 • Öron-, näs- och halskliniken

Stabsorganisationen fungerar som stödfunktioner till de ovannämnda och består av:

 • Ekonomienheten
 • Personalenheten
 • Vårdenheten
 • Förvaltningskansli.

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga inom organisationen