Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Chefläkarens enhet

Chefläkarens enhet omfattar kanslipersonal, sekreterarenhet, kvalitetssamordnaren och hygien-infektion-smittskyddsverksamheten (HIS-verksamheten).

Chefläkaren

Chefläkaren är ansvarig för läkare under utbildning som tjänstgör på de olika klinikerna. Chefläkaren är ytterst ansvarig för den medicinska verksamheten inom ÅHS.

Chefläkarens enhet delar lokaler med vårdchefen och överskötarna.
Kvalitetsutveckling är en del av enhetens ansvarsområde och tillsammans med kvalitetssamordnaren görs arbete för att systematiskt utveckla kvaliteten inom vården.

Om du som patient är missnöjd med vården rekommenderas att du tar kontakt med vårdgivaren eller klinikchefen för den berörda kliniken.

Läs mer under patientens rättigheter där du även hittar information om beställning av patientuppgifter.

Sekreterarenheten

Sekreterarenheten består av avdelningssekreterare, läkarsekreterare, arkivbiträden, kanslister.

Jobba hos oss

För att arbeta som läkare inom ÅHS krävs yrkesrättigheter i Finland.

Mer information hittar du hos www.valvira.fi

ÅHS erbjuder AT-tjänstgöring på Åland i samarbete med Akademiska Sjukhuset i Uppsala. AT-blocken till Åland söks via Uppsala.
Vi har behov av specialistläkare inom flera specialiteter, är du intresserad av arbete som specialistläkare kan du ta kontakt direkt med klinikchefen på respektive klinik.

Vi har en annons i början av året för vikarierande läkare för sommarmånaderna, se lediga jobb.

Publicerad
Uppdaterad