Så kan vi hjälpa dig

Vi utreder och behandlar patienter med lungsjukdomar, allergiutredning och sömnapné.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss. Vår lungspecialist gör sedan en bedömning av remissen, innan vi skickar en kallelse per post till dig. I brådskande fall ringer vi upp.

Vi som jobbar här

Vår personal består av läkare, lungsjukskötare, och apnésjukskötare.

Länkar till mer information

Medicininstruktioner.se