Så kan vi hjälpa dig

Vi ger dig lindrande vård i slutet av livet (palliativ vård) samt vård vid sjukdomar som hör ihop med ditt åldrande, som geriatrisk internmedicin samt rehabilitering efter mjukdelskirurgi.

Palliativ vård

Palliativ vård är helhetsvård för dig som befinner dig i ett skede där sjukdomen inte längre svarar på botande behandling. För att du ska ha det så bra som möjligt är det därför viktigt att vi försöker kontrollera och behandla dina olika symtom.

På avdelningen vårdar vi patienter som är i olika stadier av sin sjukdom. Till exempel vid:

  • rehabilitering efter strålbehandling
  • operation
  • onkologiska behandlingar
  • infektionsbehandling
  • livets slutskede.

Vårdtiderna varierar mellan ett par timmar till ett par veckor. Oavsett arbetar vi tillsammans med dina närstående för att ge dig ett liv med värdighet och största möjliga välbefinnande och livskvalitet.

Geriatrisk internmedicin

Inom den geriatriska internmedicinen vårdar vi dig som är äldre och behöver vård efter eller under olika internmedicinska tillstånd, det vill säga sjukdomar som rör kroppens inre organ. Till exempel vid hjärt- eller lungproblem eller vid infektioner.

Målet med vården är att rehabilitera dig till bästa möjliga funktionsförmåga .

Information för anhöriga och besökare

Våra patienter är infektionskänsliga. Sprita därför händerna vid ankomst till avdelningen. Kom inte till avdelningen när du är förkyld eller har haft magsjuka de senaste 48 timmarna.

Våra patienter är också känsliga för dofter. Undvik därför starkt doftande blommor och parfym.

Vårdplatser

Vi har en avdelning med 10 vårdplatser.