Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Socialkuratorer

Ring till Socialkuratorer
Här finns vi
En socialkurator finns tillgänglig för varje avdelning och mottagning.
Tänk på datasekretessen

I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev på grund av datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Så kan vi hjälpa dig

Socialkuratorerna fungerar som ett stöd för dig som är patient på ÅHS. När du insjuknar kan det på många sätt påverka allt från familjelivet och utkomsten till förmågan att klara dig i hemmet och i arbetslivet. Det sociala arbetet inom sjukvården ingår därför i helhetsvården av dig som patient.

Med utgångspunkt i din livssituation hjälper socialkuratorn dig genom:

  • vägledning, råd och information för vidare kontakter i frågor om sociala förmåner, sociallagstiftning, avgifter och samhällets övriga resurser och serviceformer
  • hjälp med ansökningar, till exempel till FPA
  • att vara en kontakt mellan olika verksamheter, både inom och utanför ÅHS
  • stödsamtal.

Om du är inlagd, går på behandling eller är under utredning har du möjlighet att själv, eller via ÅHS-personal, ta kontakt med socialkurator. 

Besöken är avgiftsfria, uteblivet besök debiteras. 

Länkar till mer information

Patient som träffar sin läkare via videobesök

Är ditt nästa besök ett videobesök?

Videobesök är smidigt i många situationer som inte kräver en fysisk undersökning. 

Om du i samband med videobesöket bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning får du tid för ett fysiskt besök.

Publicerad
Uppdaterad