Så kan vi hjälpa dig

Våra socialkuratorer fungerar som ett stöd för dig som är patient på ÅHS. När du insjuknar kan det på många sätt påverka allt från familjelivet och utkomsten till förmågan att klara dig i hemmet och i arbetslivet. Det sociala arbetet inom sjukvården ingår därför i helhetsvården av dig som patient.

Med utgångspunkt i din livssituation hjälper socialkuratorn dig genom:

  • olika former av stödsamtal
  • vägledning, råd och information för vidare kontakter i frågor om sociala förmåner, sociallagstiftning, avgifter och samhällets övriga resurser och serviceformer
  • hjälp med ansökningar, till exempel till FPA
  • att vara en kontakt mellan olika verksamheter, både inom och utanför ÅHS.

Om du är inlagd, går på behandling eller är under utredning har du möjlighet att själv, eller via ÅHS-personal, ta kontakt med socialkurator. 

Besöken är avgiftsfria, uteblivet besök debiteras. 

Länkar till mer information

Klient- och patientombudsmannen

Patientens rättigheter