Så kan vi hjälpa dig

Till oss kommer patienter i alla åldrar som har synhotande ögonsjukdomar. Bland våra yngre patienter handlar det ofta om frågeställningar som rör skelning och glasögon. Då arbetar vi för en så god synutveckling som möjligt för barnet.

I äldre ålder förekommer ofta synnedsättningar som är orsakade av:

  • grå starr (katarakt)
  • grön starr (glaukom)
  • gula fläckensjukdomar (makula).

Då är vår målsättning att bibehålla en så god synhälsa som möjligt.

Vi utför bland annat:

  • undersökningar för att diagnostisera och behandla skador på gula fläcken
  • diabetesscreening av ögonförändringar samt glaukomuppföljningar
  • utprovning av hjälpmedel för synskadade.

På operationsavdelningen gör vi i huvudsak kataraktoperationer och behandling av den våta gula fläcken-skadan.

Ögonbesvär som vi inte behandlar

För andra lindrigare besvär hänvisar vi till hälsocentralen. Till exempel vid torra, irriterade ögon samt tårflöde, röda ögon och vaglar.

När det gäller glasögon till vuxna eller ögonhälsoundersökningar av annars friska ögon hänvisar vi till optiker och privata läkare.

Du behöver en remiss

För att komma till oss för ett första besök behöver du en remiss från läkare eller optiker.

När vår ögonläkare har bedömt remissen skickar vi en kallelse till dig.

Bra att veta inför ditt besök

När du besöker oss på ögonmottagningen behöver vi ofta ge pupillvidgande droppar. Då bör du undvika bilkörning i samband med ditt besök. Om besöket är planerat i god tid ska informationen om bilkörning även stå på kallelsen.

Information för anhöriga och besökare

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym när du besöker ÅHS.

Vi som jobbar här

Vår personal består av läkare, avdelningsskötare, sjukskötare och sekreterare.

Länkar till mer information

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.