Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vård oberoende av patientens vilja

Så kan vi hjälpa dig

När det uppstår en situation där omgivningen upplever att en person inte mår bra och borde komma under vård kan du som är anhörig, vän eller granne kontakta sjukvården. Det gäller även när personen själv uppfattar att hen mår bra och inte behöver vård.

Jourhavande läkare på hälsocentralen är då skyldig att göra en bedömning av personens hälsotillstånd. Läkarens bedömning leder sedan till att:

  • inga åtgärder genomförs eftersom det inte finns några allvarliga psykiska hälsoproblem  
  • personen blir intagen på sjukhus för observation utgående från den psykiatriska läkarjourens bedömning.

Observationstiden är fyra dagar, sen skriver en psykiater ett observationsutlåtande. Utgående från utlåtandet beslutar slutligen en annan psykiater om patienten ska vårdas oberoende av sin vilja.

Mentalvårdslagen och rättsskyddet

Vård oberoende av patientens vilja är reglerad i Mentalvårdslagen och mentalvårdsförordningen. Lagen betonar patientens rättsskydd genom att kräva bedömning av patientens hälsotillstånd av tre läkare innan man kan vårda patienten oberoende av sin vilja. Utöver det kan patienten överklaga läkarens beslut om vård.

Ett beslut om psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja kan vi bara genomföra om:

  • det är konstaterat att patienten är mentalsjuk
  • patientens vårdbehov på grund av mentalsjukdomen är sådant att dennes sjukdom väsentligt skulle bli värre eller om det allvarligt skulle äventyra patientens eller andras hälsa eller säkerhet om patienten inte får vård
  • andra mentalvårdstjänser inte är lämpliga eller räcker till

Vad gäller för minderåriga?

Minderåriga patienter kan oberoende av sin vilja få beslut om psykiatrisk sjukhusvård när de på grund av allvarliga mentala störningar:

  • har ett sådant behov av vård att sjukdomen annars väsentligt skulle bli värre
  • om det allvarligt skulle äventyra patientens eller andras hälsa eller säkerhet om patienten inte får vård
  • om inga andra mentalvårdstjänster är lämpliga.

Möjlighet att överklaga

Om du som patient eller anhörig är missnöjd med beslutet om tvångsintagning har du möjlighet att överklaga intagningsbeslutet. Närmare information om dina rättigheter som patient får du av personalen.

Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad
Uppdaterad