Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Könssjukdomar

En könssjukdom är en sexuellt överförd infektion, det vill säga en infektion som kan smitta när du har sex.

Det finns flera olika sexuellt överförbara infektioner. Vissa infektioner ger symtom medan andra inte ger några symtom överhuvudtaget. Du kan alltså föra smittan vidare utan att du vet om att du har den.

Vanliga symtom som en könssjukdom kan ge är att:

  • det svider när du kissar
  • sår, blåsor uppstår vid könsorganen
  • du får annorlunda flytningar.
  • du får mellanblödningar eller blödning vid samlag

Om du vill läsa mer om sexuellt överförbara sjukdomar hittar du mer information nedan under Länkar till mer information.

Vanliga frågor om könssjukdomar

När ska jag testa mig?

Vissa sexuellt överförbara infektioner ingår i smittskyddslagen. Det betyder att du måste testa dig om du tror att du har en könssjukdom. Målet är att stoppa smittspridning.

Du ska testa dig om:

  • du har haft oskyddat sex med någon
  • ditt namn framkommit i en smittspårning.

Det är alltid bättre att testa sig en gång för mycket!

Vad kostar det?

För provtagning av könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen kostar provtagningen eller besöket ingenting.

Om du blir smittad av en könssjukdom som ingår i smittskyddslagen ordnar ÅHS med kostnadsfri behandling.

Var kan jag testa mig?

Du kan kostnadsfritt testa dig hemma för klamydia och gonorré genom att beställa hem ett provtagningskit från www.klamydia.ax

Du kan också gå till sjukhusets laboratorium utan remiss för att testa dig för klamydia, gonorré och HIV. Du måste boka tid till laboratoriet, se webbtidsbeställningen.

På preventivmedelsmottagningen och hälsocentralerna kan du ta prov för klamydia och gonorré.

Om du har haft analsex och oralsex behöver du komma in för att ta proverna. Det samma gäller om vi behöver ta andra könssjukdomsprover.

Vad kan jag testa mig för?

  • Blodprov: HIV, Syfilis och Hepatit
  • Urinprov: Klamydia och Gonorré
  • Slemhinneprov: Klamydia och Gonorré

Hur tar jag provet?

Prov för klamydia och gonorré tas antingen som urinprov eller från slemhinnan. Se nedan.

Prov för HIV tas som ett blodprov från armen. Om du vet att det finns ett speciellt smittotillfälle är det bra om du väntar minst 6 veckor innan du tar ditt HIV prov.

Urinprov för klamydia och gonorré (för män)

Vänta minst 7 dagar från att du senast har haft oskyddat samlag med en ny person.

Du får inte urinera på minst 1 timme före provtagningen.

Du ska inte tvätta underlivet före provtagningen.

Urinera direkt i burken upp till strecket, det är en väldigt liten mängd urin som behövs. Det hjälper inte fastän du häller ut om det blir för mycket urin.

Urinera resten i toalettstolen. 

Slemhinneprov för klamydia och gonorré

Prov kan tas från livmoderhalsen och slidan på kvinnor och anusöppningen och halsen från kvinnor och män. Prov från slidan och anus tar du själv medan en sjukskötare behöver ta provet från halsen. Prov från livmoderhalsen kan exempelvis tas i samband en gynekologisk undersökning. 

Prov från slidan som du tar själv på laboratoriet

Vänta minst 7 dagar från att du senast har haft oskyddat samlag med en ny person.

Provet tas inte under menstruationen.

Vid provtagning används särskilda provtagningspinnar, vidrör ej den vadderade änden på pinnen. Håll fingrarna nedanför det svarta strecket. 

För in bomullspinnen i slidan 4-5 cm och snurra den mot slemhinnan i ca 30 sekunder.

Sätt pinnen i provtagningsröret och bryt av pinnen vid det svarta strecket.

Skruva fast korken ordentligt och vänd röret 5 gånger. 

För närmare instruktioner se Provtagningsanvisningar för slidprov.

Fyll gärna i den här blanketten (förhandsuppgifter) och ta med den när du kommer till laboratoriet. 

När får jag svaret?

Vanligtvis tar det en vecka att få provsvaret. Om något prov visar att du har blivit smittad av en könssjukdom tar vi kontakt med dig. Därför är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.

Du har själv ett eget ansvar att kontrollera ditt provsvar. Du kan ringa till preventivmedelsmottagningen eller till din egen hälsocentral.

Vad händer om jag har blivit smittad?

Om du har blivit smittad av någon könssjukdom kommer vi att ordna behandlingen. De könssjukdomar som går under smittskyddslagen är kostnadsfria. För exempelvis klamydiainfektion kommer du att få behandlingen i samband med besöket. Behandlingen är en antibiotikakur.

I samband med besöket får du all nödvändig information samt rådgivning om vad du ska tänka på.

Enligt smittskyddslagen är vi även skyldiga att utföra en smittspårning, se mera information nedan.

Vad är en smittspårning?

Vi utför smittspårning på alla som har testat positivt på en smittosam könssjukdom som hamnar under smittskyddslagen. Syftet med smittspårningen är att stoppa smittspridningen genom att de personer som du har haft sex med får kännedom att det finns en risk för att de har blivit smittade. All information som du ger oss ger du anonymt. Det är bara du och vårdande smittskyddsskötare som vet att det är du som har lämnat dessa uppgifter.

Vi spårar tillbaka till tidpunkten du senast har testat dig eller ett år tillbaka i tiden. Till spårningen hör alla personer som du har haft sex med oavsett om ni har haft kondom eller inte. Det gäller all form av sex och oavsett kön på personen.

Det är bra om du på förhand har tagit fram så mycket information om personen/personerna som möjligt. De uppgifter vi önskar få är: namn, telefonnummer, födelsetid, adress med mera.

Om du själv vill ta kontakt med personerna är det helt okej, men vi kommer alltid att följa upp det. Om du inte vill ta kontakt med personerna så gör vi det. Vi kommer aldrig att meddela personen vem du är eller när ni ska ha haft sex, detta för att din anonymitet ska förbli anonym!

Om du själv har blivit kontaktad av en sexpartner kan du ta kontakt med oss på preventivmedelsmottagningen eller hälsocentralen så hjälper vi dig med korrekt provtagning.

Du kan också kontakta oss om du har några frågor.

Länkar till mer information

Klamydia.ax – testa dig hemma för klamydia och gonorrè

Hur man sätter på en kondom (Umo.se)

 

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Information om sexuellt överförbara sjukdomar:

Klamydia

Gonorré

Syfilis

HIV

Hepatit B

Hepatit C

Publicerad
Uppdaterad