Så kan vi hjälpa dig

Till oss kommer hjärtpatienter i alla åldrar för att bli undersökta och behandlade.

Du behöver en remiss

Våra patienter kommer till oss med läkarremiss från alla delar av sjukvården.

När du besöker oss

Det är viktigt att du noggrant läser igenom ditt kallelsebrev. Här får du veta vad du ska tänka på – och i vissa fall även göra – inför ditt besök.

Vi som jobbar här

Hos oss jobbar specialistläkare, hjärtsjukskötare och sekreterare. Vi arbetar både självständigt och i team.