Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

IT-enheten

Enheten ansvarar för den sammanlagda tjänsteleveransen av IT inom ÅHS, innefattande även IT-säkerhet och informationssäkerhet.

I uppdraget ingår även att driva den strategiska IT-utvecklingen och genom Åda Ab samordna gemensamma IT-satsningar för offentliga Åland.

Här finns vi

Verksamheten vid IT-enheten är koncentrerad till utrymmen i förvaltningsbyggnaden, Doktorsvägen 1 D.

Publicerad
Uppdaterad