Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandlingar

Upphandling av steriliseringsmaterial

24.11.2021 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av steriliseringsmaterial till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in...

Upphandling av katetrar, sonder och dräner

22.10.2021 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av katetrar, sonder och dräner till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska ...

Upphandling av patientförsäkring

8.10.2021 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för lagstadgad patientförsäkring för Ålands hälso- och sjukvård, med avtalsstart 1.1.2022. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska ...

Upphandling av hygien- och skyddsmaterial

21.9.2021 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av hygien- och skyddsmaterial till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager samt för vissa produktgrupper direkt till beställarna Oasen samt...

Upphandling av material för enteral nutrition

9.9.2021 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av material för enteral nutrition till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska ...
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 15.1.2020