Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandlingar

Avbrytande av upphandling av läkemedelstransporter

30.3.2021 | Tjänster
Upphandlingen av läkemedelstransporter till sjukhusapoteket avbryts med motiveringen att krav 2.15 inte varit proportionellt, eftersom  kravet om att fordonen ska vara registrerade för yrkestrafik...

Upphandling av övrigt vårdmaterial

23.3.2021 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för upphandling av övrigt vårdmaterial till ÅHS centrallager och till samarbetsparterna Ålands Gymnasium, Högskolan på Åland, Kommunernas socialtjänst...

Upphandling av ett nytt telefonisystem

3.3.2021 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för upphandling av ett nytt telefonisystem. Upphandlingen omfattar telefoni och växel. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop, www.e-avrop.com....

Upphandling av läkemedelstransporttjänster

22.2.2021 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för läkemedelstransporttjänster från Ålands hälso- och sjukvårds sjukhusapotek till Ålands hälso- och sjukvårds hälsovårdsmottagningar i kommunerna Kumlinge...

Upphandling av övrigt material

23.11.2020 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av övrigt material till ÅHS centrallager. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop, www.e-avrop.com. Anbud lämnas in digitalt via e-...

Upphandling av ögonoperationstillbehör

16.11.2020 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av ögonoperationstillbehör till ÅHS centrallager. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop, www.e-avrop.com. Anbud lämnas in digitalt...

Upphandling av vårdinformationssystem

11.11.2020 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in intresseanmälningar för leverans av ett nytt vårdinformationssystem. Upphandlingen genomförs via förfarandet konkurrenspräglad dialog. Information och underlag...
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 15.1.2020