Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandlingar

Lämna elektroniskt anbud eller ansökan 
(e-Avrops kunskapsdatabas)
Denna guide visar dig hur du lämnar in ett anbud eller en ansökan i e-Avrop.

Submitting a bid 
(e-Avrop knowledge database)
Tendering is done in three steps. This guide show you all the steps necessary to tender electronically in e-Avrop.

Upphandling av leasingtjänster för sjukhustextilier

22.5.2023 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leasingtjänster för sjukhustextilier.   Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop.com. För att...

Upphandling av programvara för hjälpmedel, vårdutrustning och vårdmaterial

5.5.2023 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för programvara för hantering av hjälpmedel, vårdutrustning och vårdmaterial till Hjälpmedelscentralen, hemsjukvården, med flera.  Förfrågningsunderlaget...

Upphandling av apotekslagersystem

5.5.2023 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för ett nytt apotekslagersystem till sjukhusapoteket. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop.com....

Upphandling av förflyttningshjälpmedel

16.3.2023 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård i samarbete med Mariehamns stads äldreomsorg begär in anbud för förflyttningshjälpmedel. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt...

Upphandling av Elektroder, röntgen och EKG-material

30.3.2022 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av Elektroder, röntgen och EKG-material till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud...
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 29.6.2022