Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandlingar

Upphandling av övrigt material

23.11.2020 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av övrigt material till ÅHS centrallager. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop, www.e-avrop.com. Anbud lämnas in digitalt via e-...

Upphandling av ögonoperationstillbehör

16.11.2020 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av ögonoperationstillbehör till ÅHS centrallager. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop, www.e-avrop.com. Anbud lämnas in digitalt...

Upphandling av vårdinformationssystem

11.11.2020 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in intresseanmälningar för leverans av ett nytt vårdinformationssystem. Upphandlingen genomförs via förfarandet konkurrenspräglad dialog. Information och underlag...

Upphandling av hushållsmaterial

19.10.2020 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av hushållsmaterial till ÅHS centrallager. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop, www.e-avrop.com. Anbud lämnas in digitalt via e-...

Upphandling av andningstillbehör

19.10.2020 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för upphandling av andningstillbehör till ÅHS centrallager och till samarbetsparterna Mariehamns stad och Oasen boende- och vårdcenter kf....

Upphandling av nålar, sprutor och IV-material

19.10.2020 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för upphandling av nålar, sprutor och IV-material till ÅHS centrallager och till samarbetsparterna Mariehamns stad och Oasen boende- och vårdcenter kf...
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 15.1.2020