Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandlingar

Lämna elektroniskt anbud eller ansökan 
(e-Avrops kunskapsdatabas)
Denna guide visar dig hur du lämnar in ett anbud eller en ansökan i e-Avrop.

Submitting a bid 
(e-Avrop knowledge database)
Tendering is done in three steps. This guide show you all the steps necessary to tender electronically in e-Avrop.

Upphandling av Laboratoriematerial

15.9.2023 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av Laboratoriematerial till centrallagret vid Ålands hälso- och sjukvård.   Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas...

Upphandling av Kaffe, te och chokladdryckspulver

15.9.2023 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av Kaffe, te och chokladdryckspulver till centrallagret vid Ålands hälso- och sjukvård.   Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop....

Upphandling av hygien- och småhjälpmedel

15.9.2023 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för hygien- och småhjälpmedel till hjälpmedelscentralen.   Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop....

Upphandling av leasingtjänster för sjukhustextilier

22.5.2023 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leasingtjänster för sjukhustextilier.   Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop.com. För att...
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 29.6.2022