Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandlingar

Upphandling av personbilar

24.5.2021 | Varor
Upphandling av fyra st eldrivna fabriksnya personbilar och två st fabriksnya bensindrivna personbilar till primärvårdskliniken. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in...

Upphandling av förbandsmaterial

24.5.2021 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för upphandling av förbandsmaterial till ÅHS centrallager och till samarbetsparterna Ålands Gymnasium, Högskolan på Åland, Oasen boende- och vårdcenter...

Upphandling av diabetesmaterial

21.5.2021 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för upphandling av diabetesmaterial till ÅHS centrallager och till samarbetsparterna Ålands Gymnasium, Högskolan på Åland, Oasen boende- och vårdcenter...

Upphandling av maskinell dosdispensering

22.4.2021 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för köp av tjänster för maskinellt dosdispenserade läkemedel. Upphandlingen genomförs i samarbete mellan Ålands hälso- och sjukvård, Mariehamns stad och...

Upphandling av mjölk- och mejeriprodukter

19.4.2021 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för upphandling av mjölk- och mejeriprodukter till ÅHS centralkök och till samarbetsparten Ålands Gymnasium. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på...

Upphandling av ultraljudsapparater till BB/gynekologiska kliniken

13.4.2021 | Varor
Upphandling av tre ultraljudsapparater till BB/gynekologiska kliniken. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop.com. För att kunna lämna in...

Upphandling av övrigt vårdmaterial

23.3.2021 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för upphandling av övrigt vårdmaterial till ÅHS centrallager och till samarbetsparterna Ålands Gymnasium, Högskolan på Åland, Kommunernas socialtjänst...

Upphandling av vårdinformationssystem

11.11.2020 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in intresseanmälningar för leverans av ett nytt vårdinformationssystem. Upphandlingen genomförs via förfarandet konkurrenspräglad dialog. Information och underlag...
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 15.1.2020