Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandlingar

Upphandling av ett analysinstrument för blodgaser av typen kassettinstrument.

18.5.2022 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för ett analysinstrument för blodgaser av typen kassettinstrument till Ålands hälso- och sjukvårds laboratorium. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e...

Upphandling av inkontinensmaterial, blöjor och tvättlappar

28.4.2022 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av inkontinensmaterial, blöjor och tvättlappar till centrallagret vid Ålands hälso- och sjukvård och till samarbetsparterna Oasen boende- och...

Upphandling av handledningstjänster

6.4.2022 | Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för handledningstjänster.  Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop.com. För att kunna lämna in anbud...

Upphandling av kött- och fågelprodukter

5.4.2022 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av kött och fågelprodukter till centralköken vid Ålands hälso- och sjukvård och vid Ålands Gymnasium.  Förfrågningsunderlaget finns publicerat...

Upphandling av rengörings- och diskmedel

31.3.2022 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av rengörings- och diskmedel till centrallagret vid Ålands hälso- och sjukvård, Ålands Gymnasium, Ålands Miljö- hälsoskyddsmyndighet, Ålands...

Upphandling av torra livsmedel

30.3.2022 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av torra livsmedel till Ålands hälso- och sjukvårds centralkök och samarbetsparten Ålands gymnasium. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på...

Upphandling av ortoser och stöd

17.3.2022 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av ortoser och stöd till hjälpmedelscentralen vid Ålands hälso- och sjukvård.  Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska ...
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 15.1.2020