Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandlingar

Lämna elektroniskt anbud eller ansökan 
(e-Avrops kunskapsdatabas)
Denna guide visar dig hur du lämnar in ett anbud eller en ansökan i e-Avrop.

Submitting a bid 
(e-Avrop knowledge database)
Tendering is done in three steps. This guide show you all the steps necessary to tender electronically in e-Avrop.

Upphandling av Övrigt vårdmaterial

| Varor
Upphandling av Övrigt vårdmaterial  Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av Övrigt vårdmaterial till centrallagret vid Ålands hälso- och sjukvård.  Förfrågningsunderlaget...

Upphandling av Operationsmaterial

| Varor
Upphandling av Operationsmaterial  Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av Operationsmaterial till centrallagret vid Ålands hälso- och sjukvård.   ...

Upphandling av tjocktarmsscreening

| Tjänster
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av tjänster för tjocktarmsscreening för ålänningar i åldrarna 60-74 år.  Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska...

Upphandling av C-båge

| Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av C-båge till anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken.  Anbudsförfrågan med bilagor finns publicerad på annonsportalen e-Avrop (...
Publicerad
Uppdaterad