Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandlingar

Lämna elektroniskt anbud eller ansökan 
(e-Avrops kunskapsdatabas)
Denna guide visar dig hur du lämnar in ett anbud eller en ansökan i e-Avrop.

Submitting a bid 
(e-Avrop knowledge database)
Tendering is done in three steps. This guide show you all the steps necessary to tender electronically in e-Avrop.

Försäljning av personbilar och släpvagn

12.1.2023 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård bjuder ut tre bilar och en släpvagn till försäljning. Anbud inlämnas skriftligt i slutet kuvert till Upphandlingsavdelningen, PB 1091, 22111 Mariehamn senast den 31 januari...

Upphandling av inkontinensmaterial, blöjor och tvättlappar

28.4.2022 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av inkontinensmaterial, blöjor och tvättlappar till centrallagret vid Ålands hälso- och sjukvård och till samarbetsparterna Oasen boende- och...

Upphandling av torra livsmedel

30.3.2022 | Varor
Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av torra livsmedel till Ålands hälso- och sjukvårds centralkök och samarbetsparten Ålands gymnasium. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på...
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 29.6.2022