Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mental hälsa för vuxna

Om oss

Mottagningen Mental hälsa nystartar med utökade sjukskötarresurser och utökad verksamhet 7.9.2020.

Kontakt

Ring till Mental hälsa via vår telefonsvarartjänst. Se telefonnummer och kontaktuppgifter på sidan Mental hälsa. Man kan också boka tid via ÅHS webbokning.

Telefonsvarartjänsten fungerar så att den som ringer får välja mellan ett antal olika alternativ. Alternativet att bli uppringd eller meddela avbokningar till Mental hälsa erbjuds. Den som ringer tilldelas en uppringningstid då vi ringer upp. Det är viktigt att ange rätt telefonnummer och att se till att vara tillgänglig den tiden.

Vi finns i samma lokaler som hälsocentralen på Doktorsvägen 1A, ingång via huvudentrén.

Vi tar emot bokade besök till sjukskötare. Besöken till sjukskötare på Mental hälsa är kostnadsfria, men uteblivna besök eller sena avbokningar debiteras 48 euro. Patienten får inte vara påverkad av rusmedel under besöket på Mental hälsa.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ring hälsocentralen 018-538 500 eller akuten 018-5355. Vid nödfall ring 112.

Så kan vi hjälpa

Mental hälsa är en tidsbokad öppenvårdsmottagning för patienter från 18 år och uppåt. Vår uppgift är att bedöma och behandla vuxna bosatta på Åland som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Vi ger stöd och hjälp vid bland annat:

  • nedstämdhet
  • ångest
  • sömnsvårigheter
  • livskriser
  • annan psykisk problematik.

Patienten behöver inte remiss för att komma till Mental hälsa

Patienter kan komma till Mental hälsa genom att kontakta vår telefontjänst, via ÅHS webbokning eller i samband med annan vårdkontakt på hälsocentralen. Remiss kan även skickas ifrån andra instanser men är inget krav för att få komma.

Bra att veta inför förstagångsbesöket

Vi erbjuder en tid för ett eller två förstagångsbesök för att kartlägga situationen och måendet. Räkna med att besöket tar 45 minuter. När patienten för mottagningsbesök på Mental hälsa anmäler hen sig i receptionen vid hälsocentralen. Vid distansbesök ringer vi upp på den bokade tiden. Distansbesök kan också erbjudas som videosamtal efter inledande telefonkontakt eller mottagningsbesök.

Under besöket pratar vi om den aktuella situationen och viktiga bakgrundsfakta. Vi ställer bland annat frågor om:

  • de aktuella svårigheterna
  • hur länge de har pågått
  • vad man har försökt göra för att förbättra måendet
  • hem- och familjeförhållanden
  • nuvarande sysselsättning.

Ibland använder vi olika skattningsformulär som extra hjälp och informationsinhämtning för att få en så heltäckande bild av måendet som möjligt.

OBS! Vid förkylningssymtom eller annan smittsam sjukdom, ska man avboka besöket eller kontakta oss för att omvandla besöket till distanskontakt.

Så här arbetar vi

Kontakten med Mental hälsa varierar i längd och omfattning. Ibland räcker det med ett fåtal besök, ibland behöver vi hålla en längre kontakt. Antalet besök är dock alltid begränsade. Besöken är i regel 45 minuter. Om det finns behov för längre terapier eller utredningar kan remiss för detta skrivas av läkare.

Behandlingen sker enligt individuell vårdplan, som utvärderas regelbundet. Vi samarbetar med ett mångprofessionellt team med patientens mående i fokus.

Eftersom Mental hälsa är en del av hälsocentralen sker eventuell läkarkontakt inom ramen för hälsocentralens verksamhet. Besöken hos sjukskötare på Mental hälsa är kostnadsfria men för läkarbesök gäller vanlig avgift för läkarbesök. Uteblivna besök faktureras 48 euro.

Kom ihåg att avboka tiden vid förhinder!

Eftersom det är många som söker vår hjälp är det viktigt att respektera givna tider. Om tiden inte passar eller vid förhinder är det viktigt att meddela oss i så god tid som möjligt.

Vid avbokning eller uteblivet besök behöver patienten själv boka en ny tid.

Vid uteblivet besök utan att meddela debiteras en avgift på 50 euro. Flera uteblivna besök kan också leda till att kontakten till Mental hälsa avslutas.

Receptförnyelser

På Mina Kanta-sidor kan patienten begära att få förnya ett recept.

Man kan också göra en förnyelsebegäran av recept via apoteken.

www.kanta.fi

Information till patienten

Patienten hittar kontaktuppgifter och information om verksamheten Mental hälsa på webbsidan Mental hälsa.

Studerande över 18 år

Studerande som har rätt att nyttja Studerandehälsans tjänster rekommenderas att kontakta dem i första hand.

Arbetsplatsproblematik

Om patientens besvär är arbetsplatsrelaterade rekommenderar vi att patienten kontaktar sin företagshälsovård i första hand.

Osämja i familjen

Vid svåra hemförhållanden och osämja i familjen ska patienten vända sig till socialvården i den kommun där hen bor. Patienten kan också kontakta Folkhälsans familjerådgivning.

Beroendeproblematik

Vid beroendeproblematik hänvisar vi i första hand till beroendemottagningen.

Publicerad
Uppdaterad