Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vaccinationer

Vaccinationer utgör en viktig del i den allmänna bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Målet med vaccinationsprogrammet är att skydda den åländska befolkningen mot smittsamma sjukdomar på bästa möjliga sätt.

De vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet är avgiftsfria. 

Läs mer om vaccinationer hos Institutet för hälsa- och välfärd.

Allmänt vaccinationsprogram

Vaccinationer 0-12 mån

Rotavirus Dos I

 • Ålder: 2 månader
 • Vaccinet skyddar mot: rotavirusdiarré

Pneumokocker Dos I

 • Ålder: 3 månader
 • Vaccinet skyddar mot: hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och mellanöroninflammation

Rotavirus Dos II

 • Ålder: 3 månader
 • Vaccinet skyddar mot: rotavirusdiarré

DTaP‐IPV‐Hib Dos I

 • Ålder: 3 månader
 • Vaccinet skyddar mot: difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hib‐sjukdomar (bl.a.hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och blodförgiftning)

Pneumokocker Dos II

 • Ålder: 5 månader
 • Vaccinet skyddar mot: hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och mellanöroninflammation

Rotavirus Dos III

 • Ålder: 5 månader 
 • Vaccinet skyddar mot: rotavirusdiarré

DTaP‐IPV‐Hib Dos II

 • Ålder: 5 månader
 • Vaccinet skyddar mot: difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hib‐sjukdomar (bl.a. hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och blodförgiftning)

Influensa (varje år)

 • Ålder: 6-35 månader 
 • Vaccinet skyddar mot: influensa

Pneumokocker Doss III

 • Ålder: 12 månader
 • Vaccinet skyddar mot: hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och mellanöroninflammation

DTaP‐IPV‐Hib Dos III

 • Ålder: 12 månader
 • Vaccinet skyddar mot: difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hib‐sjukdomar (bl.a. hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och blodförgiftning)

Vaccinationer 1-15 år

MPR Dos I

 • Ålder: 12‐18 månader*
 • Vaccinet skyddar mot: mässling, påssjuka, röda hund

Influensa (varje år)

 • Ålder: 6‐35 månader (varje år)
 • Vaccinet skyddar mot: influensa

Vattkoppor 

 • Ålder: 1,5 och 6 år, kan ges fram till 11-års ålder (2 doser)** 
 • Vaccinet skyddar mot: vattkoppor

TBE

 • Ålder: 3 år
 • Vaccinet skyddar mot: fästingburen encefalit

DTaP‐IPV Dos I

 • Ålder: 4 år
 • Vaccinet skyddar mot: difteri, stelkramp, kikhosta, polio

MPR Dos II

 • Ålder: 6 år
 • Vaccinet skyddar mot: mässling, påssjuka, röda hund

HPV 

 • Ålder: 11 år (2 doser)
 • Vaccinet skyddar mot:
  cancer i huvud- och halsregion, penis och anus hos män,
  cancer i livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen hos kvinnor.

DTaP

 • Ålder: 14‐15 år (nästa vid 25 års ålder)
 • Vaccinet skyddar mot: difteri, stelkramp, kikhosta

 

* THL rekommenderar att den första dosen MPR‐vaccin ges till barn vid 12 månaders ålder.

** till barn som inte haft vattkoppor

Vaccinationer för vuxna 

DTaP

 • Ålder: 25 år (nästa vid 45 års ålder)
 • Vaccinet skyddar mot: difteri-, stelkramp- och kikhosta. Alla som fått en grundserie behöver en boosterdos vid 25 års ålder

DT

 • Ålder: En boosterdos ges vid 45 och 65 års ålder. Efter det ges boosterdosen vart 10 år.
 • Vaccinet skyddar mot: difteri och stelkramp.

Poliovaccin, IPV

 • Ålder: grundserien behöver vanligen inte kompletteras med boostervaccination i vuxen ålder.
 • Vaccinet skyddar mot: polio

MPR

 • Ålder: Alla vuxna bör ha ett sjukdoms- eller vaccinförvärvat skydd. Två doser vaccin behövs.
 • Vaccinet skyddar mot: mässling, påssjuka, röda hund.

Influensa (varje år).

 • Ålder: personer som fyllt 65 år och riskgrupper
 • Vaccinet skyddar mot: influensa

Fästingburen encefalit (TBE), 3 doser avgiftsfritt

Du har rätt att få tre doser vaccin gratis om du har hemkommun i Finland och bor stadigvarande eller har fritidsbostad på Åland. Om du inte har hemort på Åland eller i Finland ska du vända dig till privatsektorn för TBE-vaccinering. Du behöver vaccinet endast om du vistas och rör dig i naturen minst 4 veckor under sommaren.

 • Vaccinet skyddar mot: fästingburen hjärninflammation
 • Dos I: grundvaccinationsserien består av tre vaccindoser.
 • Dos II: 1–3 månader efter den första dosen (kan ges redan två veckor efter första dosen)
 • Dos III: 9–12 månader efter den andra dosen.

Om skydd behövs snabbt, kan den andra dosen ges redan två veckor efter den första dosen. Också då ges den tredje dosen 9–12 månader efter den andra dosen. Rekommendationen är att den första boosterdosen ges efter tre år.

Om personen fortfarande exponeras för TBE-virus efter detta, ges boosterdoser enligt följande:

 • Booster efter 10 år: om man fått föregående booster då man var under 50 år
 • Booster med 5 års mellanrum: för dem som fått föregående booster vid 50 till 60 års ålder
 • Booster med 3 års mellanrum: för dem som fått föregående booster och för de fyllt 60 år och uppåt

Personer vars immunsystem är nedsatt på grund av en behandling eller en sjukdom ges en boosterdos med 3 års mellanrum.

Gör så här om du inte fått vaccinet tidigare: Ring din hälsocentral och boka tid för vaccinering. Bor du i skärgården ringer du din hälsovårdare.

Gör så här om du redan fått minst tre doser vaccin: Ring din hälsocentral för att få recept på vaccinet. Bor du i skärgården ringer du din hälsovårdare. Boka samtidigt en tid för vaccination. Hämta ut vaccinet från apoteket och ta det med till den bokade tiden på hälsocentralen. Du betalar själv för vaccinet.

Vi följer THL:s direktiv för TBE-vaccinering.

Förklaringar av vaccinationer

DTaP IPV Hib

Kombinationsvaccin (“fem-i-ett”) mot difteri (D), stelkramp (Tetanus), kikhosta (aP=acellulärt pertussisvaccin), polio (IPV= inaktiverat poliovirus) och Haemophilus Influenzee typ b(Hib).

MPR

Kombinationsvaccin mot mässling (M=morbilli), påssjuka (P=parotitis) och röda hund (R=rubella).

DTaP IPV

Kombinationsvaccin (”fyra-i-ett”) mot difteri (D), stelkramp (T), kikhosta (aP) och polio (IPV)

DTaP

Kombinationsvaccin mot difteri (d), stelkramp (t) och kikhosta (ap)

Fästingburen encefalit (TBE)

Vaccinet skyddar mot: fästingburen hjärninflammation
Dos I: grundvaccinationsserien består av tre vaccindoser (3 doser avgiftsfritt)
Dos II: 1–3 månader efter den första dosen (kan ges redan två veckor efter grundserien)
Dos III: 9–12 månader efter den andra dosen.

Personer vars immunsystem är nedsatt på grund av en behandling eller en sjukdom ges en boosterdos med 3 års mellanrum. Om skydd behövs snabbt, kan den andra dosen ges redan två veckor efter den första dosen. Också då ges den tredje dosen 9–12 månader efter den andra dosen. Rekommendationen är att den första boosterdosen ges efter tre år.

Om personen fortfarande exponeras för TBE-virus efter detta, ges boosterdoser enligt följande:

Booster efter 10 år: om man fått föregående booster då man var under 50 år
Booster med 5 års mellanrum: för dem som fått föregående booster vid 50 till 60 års ålder
Booster med 3 års mellanrum: för dem som fått föregående booster och för de fyllt 60 år och uppåt

DT

Vaccin mot stelkramp och difteri. Alla som fått en grundserie behöver en boosterdos vid 45 och 65 års ålder. Efter det ges boosterdosen vart 10 år. Vid sårskada individuell bedömning.

IPV (Polio)

Revaccination endast i särskilda fall i enlighet med Folkhälsoinstitutets indikationer
för vaccination.

Publicerad
Uppdaterad