Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lekterapi

Ring till Lekterapi
0457 529 1122
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, första våningen. Gå till vänster vid huvudentrén.

Så kan vi hjälpa dig

Målet med lekterapi är att se och stimulera det friska hos barn och unga. Det gör vi genom att erbjuda anpassad lek eller andra sysselsättningar och aktiviteter som motsvarar ålder och utvecklingsnivå.

Lekterapi är också en frizon från den medicinska behandlingen. Leken är en trygg värld där barnet bearbetar upplevelser från sjukhusvistelsen.

Träffa en lekterapeut

Vår lekterapeut är anställd av Rädda Barnen på Åland. Lekterapeuten är pedagog och arbetar tillsammans med våra olika team inom barn- och ungdomsenheten. Lekterapeuten möter därför både barn som besöker mottagningen och barn som är på vårdavdelningen. Barn kan även komma till lekterapeuten på remiss från annat håll.

I samråd med vårdpersonalen kan lekterapeuten:

  • hjälpa till att informera om eller förbereda barn och unga inför deras undersökningar och behandlingar
  • vara med under behandlingen eller undersökningen som stöd och hjälpa till genom att avleda uppmärksamheten.

Även barn som är inskrivna på avdelningen under lång tid och inte har möjlighet att lämna sitt rum kan få besök av lekterapeuten.

När en familj vistas på sjukhus behöver även det sjuka barnets syskon en frizon. Därför är även syskon välkomna att träffa lekterapeuten eller besöka lekterapins utrymmen.

Lekterapi för att bearbeta rädsla

Ibland använder vi lekterapi för att bearbeta rädsla. I lekterapins sjukhusrum finns dockor och kramdjur som kan få sprutor och bandage eller vara med om en operation. Bearbetningen kan också handla om olika skapande verksamheter.

Barn som har en stark stickrädsla kan få remiss från hälsovårdare eller läkare för behandling och träning. Lekterapeuten tar även emot barn som kommer på remiss för förberedelse inför olika undersökningar, som EEG eller MRI. Vi använder också lekterapi som förberedelse inför sövning och operationer.

Välkommen till lekpaviljongen

Alla barn och ungdomar som är på avdelningen samt deras föräldrar och syskon är välkomna till lekpaviljongen när den inte är upptagen.

Lekterapeuten träffar ofta barnen i lekpaviljongen och i samband med behandling eller träning av ett barn är lekpaviljongen stängd. Då hänger det en skylt på dörren där det står att paviljongen är upptagen för tillfället.

Länkar till mer information

Publicerad
Uppdaterad