Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Studerandehälsovården

Ring till Studerandehälsovården
Obokad drop-in-tid till skolhälsovårdare måndag till torsdag kl. 9.00-11.00. Du kan även boka tid till skolhälsovårdare via webbokningen - se "Boka tid" ovan.
Här finns vi (visa på karta)
Neptunigatan 21, Mariehamn

Kontakta studerandehälsan

Ålands folkhögskola

Skolhälsovårdare Mona Verho:
Telefon 018-538 681, 0457 529 1011, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Skolkurator Pernilla Silvander:
Telefon 0457-343 1012, telefontid måndag–torsdag kl. 11.30–12.

Vik. skolpsykolog Viktor Gestranius:
Telefon 0457-530 2139, telefontid tisdag-onsdag kl. 8-8.30.

Ålands Yrkesgymnasium Sjöfart

Skolhälsovårdare Mona Verho:
Telefon 018-538 681, 0457 529 1011, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Skolkurator Marika Harju: 
Telefon 0457-343 1422, telefontid måndag–torsdag kl. 11.30–12.

Skolpsykolog Jhonina Lindqvist: 
Telefon 0457-548 3517, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Ålands Yrkesgymnasium Strandgatan (kock, servitör, IT-stödperson, merkonom)

Skolhälsovårdare Mona Verho:
Telefon 018-538 681, 0457 529 1011, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Skolkurator Marika Harju: 
Telefon 0457-343 1422, telefontid måndag–torsdag kl. 11.30–12.

Vik. skolpsykolog Sanna Johansson:
Telefon 0457-530 2159 , telefontid tisdag–onsdag kl. 8–8.30.

Ålands Yrkesgymnasium Teknik

Skolhälsovårdare Mona Verho:
Telefon 018-538 681, 0457 529 1011, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Skolkurator Pernilla Silvander:
Telefon 0457-343 1012, telefontid måndag–torsdag kl. 11.30–12.

Vik. skolpsykolog Viktor Gestranius:
Telefon 0457-530 2139, telefontid tisdag-onsdag kl. 8-8.30.

Ålands Yrkesgymnasium Östra Skolgatan (närvårdare, barnledare, smågruppsundervisning och yrkesträningsprogrammet)

Skolhälsovårdare Jasmine Sjöberg:
Telefon 018-538 684, 0457 530 2110, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Skolkurator Marika Harju: 
Telefon 0457-343 1422, telefontid måndag–torsdag kl. 11.30–12.

Vik. skolpsykolog Sanna Johansson:
Telefon 0457-530 2159 , telefontid tisdag–onsdag kl. 8–8.30.

Ålands Lyceum

Skolhälsovårdare Jasmine Sjöberg:
Telefon 018-538 684, 0457 530 2110, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.


Skolkurator Pernilla Silvander:
Telefon 0457-343 1012, telefontid måndag–torsdag kl. 11.30–12.


Skolpsykolog Jhonina Lindqvist: 
Telefon 0457-548 3517, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Så kan vi hjälpa dig

Efter grundskolan tar studerandehälsovården över ansvaret för de studerande vid Ålands gymnasium, Högskolan på Åland och Ålands folkhögskola.

Studerandehälsovården på gymnasialstadiet riktar sig främst till dig som är under 21 år som studerar vid Ålands lyceum, Ålands folkhögskola och Ålands yrkesgymnasium. Om du har fyllt 21 år och är vuxenstuderande eller går på högskolan har du rätt till hälsovårdartjänster och vi kan vid behov hjälpa dig vidare.

Studerandehälsan ansvarar för studerandes hälsovård och arbetar i stor utsträckning förebyggande. Vår målsättning är att du ska ha den fysiska och psykiska hälsa du behöver för att framgångsrikt kunna avsluta dina påbörjade studier.

Skolhälsovårdare

Till skolhälsovårdarens uppgifter hör bland annat det förebyggande arbetet genom hälsokontroller och hälsosamtal. Alla förstaårsstuderande erbjuds hälsoundersökning.

Obokad drop in tid till skolhälsovårdare månd-torsd kl 9.00-11.00.

Du kan även boka din tid här.

Skolkurator

Till skolkuratorns arbetsuppgifter hör bland annat:

 • stödsamtal 
 • förebyggande arbete på gruppnivå, som föreläsningar i skolorna
 • sociala- och ekonomiska frågor, som boende-, relations- och familjefrågor
 • missbruksproblematik
 • mobbning
 • skoltrötthet.

Ta kontakt för tidbokning. Om du redan är i kontakt med vården på ÅHS bör du i första hand där ta upp ditt behov av mer/fortsatt vård.

Skolspykolog

Till skolpsykologens arbetsuppgifter hör:

 • utredningar med fokus på att klara skolgången
 • kartläggning av behov av särskilt stöd, till exempel vid koncentrationssvårigheter
 • stödsamtal av lindrig till måttlig svårighetsgrad, till exempel vid nedstämdhet, oro och/eller ångest.

Om det finns behov av behandling remitterar vi dig vidare.

Ta kontakt för tidbokning. Om du redan är i kontakt med vården på ÅHS bör du i första hand där ta upp ditt behov av mer/fortsatt vård.

För studerande vid högskolan

Som studerande vid Högskolan på Åland (HÅ) eller vuxenstuderande vid Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) har du rätt till skolhälsovårdarens tjänster.

Som studerande kan du själv boka tid för din hälsoundersökning och andra vårdåtgärder.

Obokad drop in tid till skolhälsovårdare månd-torsd kl 9.00-11.00.

Sjukintyg

Hälsocentralen vid ÅHS utfärdar inte sjukintyg från första dagen vid självläkande tillstånd. Detta gäller även vid studerandehälsan. 

Ring studerandehälsan så bedömer vi vårdbehovet.

Tänk på att vi inte:

 • utfärdar intyg i efterhand
 • utfärdar intyg när skolhälsovårdarna inte är på plats, till exempel på grund av sjukdom eller utbildning
 • du är till exempel sällan i behov av sjukvård om du har en vanlig förkylning eller magsjuk - ett sjukbesök är därför inte aktuellt.

Om du inte är i behov av sjukvård utan bara behöver ett intyg får du vända dig till privatsektorn.

Undantag för sjukintyg

Vid studerandehälsovården kan det bli aktuellt med sjukintyg från första dagen som en del av studerandevårdsåtgärder för enskilda studerande. Sjukintyg skriver vi dock endast i särskilda fall, det är inte något som vi gör till alla vid första sjukdagen.

Innan vi beslutar om krav på sjukintyg från första sjukdagen ska skolhälsovårdarna vara underrättade och delta i nätverksmöte tillsammans med grupphandledare/studerande samt eventuellt vårdnadshavare.

Därefter behöver den studerande eller vårdnadshavare meddela sjukfrånvaro till skolan och skolhälsovårdaren – ring under telefontiden. Skolhälsovårdaren meddelar grupphandledaren. Dialog mellan den studerande, hemmet, skolan och Studerandehälsan bör upprätthållas.

Bra att veta

Om du går i skola på en annan ort eller i en annan kommun än där du är skriven behöver du ha en betalningsförbindelse från din hemkommun för att du ska kunna få specialundersökningar.

Vi som jobbar här

På studerandehälsan jobbar skolhälsovårdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsrådgivare och skolläkare.

Liten flicka som nyser i armvecket.

Så här undviker du smitta

 • tvätta händerna - ofta!
 • hosta och nys i näsduk eller i armvecket
 • undvik att röra mun, näsa och ögon
 • undvik folksamlingar
 • undvik kontakt med sjuka.

Använd munskydd enligt rekommendationerna.

Publicerad
Uppdaterad