Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Studerandehälsovården

Ring till Studerandehälsovården
Se direktnummer och telefontider under respektive skola. Du kan även boka tid till hälsovårdarna via webbtidsbokningen - se "Boka tid" ovan.
Här finns vi (visa på karta)
Neptunigatan 21, Mariehamn
Du når oss även per e-post fornamn.efternamn@ahs.ax.

Kontakta studerandehälsan

Ålands folkhögskola

Skolhälsovårdare Mona Verho:
Telefon 018-538 681, 0457 529 1011, telefontid måndag-fredag kl. 8-9. Svarar även på andra tider i mån av möjlighet.

Skolkurator Pernilla Silvander:
Telefon 0457-343 1012, telefontid måndag-torsdag kl. 11.30-12.

Skolpsykolog Marina Mattsson:
Telefon 0457-343 0108, telefontid måndag-fredag kl. 8-8.30.

Ålands lyceum vid Ålands gymnasium

Skolhälsovårdare Nina Erikslund: 
Telefon 018-538 684, 0457 530 2110, telefontid måndag-fredag kl. 8-9. Svarar även på andra tider i mån av möjlighet.

Skolkurator Pernilla Silvander: 
Telefon 0457-343 1012, telefontid måndag-torsdag kl. 11.30-12.

Skolpsykolog Jhonina Lindqvist: 
Telefon 0457-548 3517, telefontid måndag-fredag kl. 8-8.30.

Ålands yrkesgymnasium –  Företagsekonomi, Hotell och restaurang, Informations- och kommunikationsteknik

Skolhälsovårdare Mona Verho: 
Telefon 018-538 681, 0457 529 1011, telefontid måndag-fredag kl. 8-9. Svarar även på andra tider i mån av möjlighet.

Skolkurator Pernilla Silvander: 
Telefon 0457-343 1012, telefontid måndag-torsdag kl. 11.30-12.

Skolpsykolog Jhonina Lindqvist: 
Telefon 0457-548 3517, telefontid måndag-fredag kl. 8-8.30.

Ålands yrkesgymnasium – Barnledare, Närvårdare, Samhälleliga och sociala programmet, Yrkesinriktad specialundervisning, Yrkesträningsprogrammet

Skolhälsovårdare Nina Erikslund: 
Telefon 018-538 684, 0457 530 2110, telefontid måndag-fredag kl. 8-9. Svarar även på andra tider i mån av möjlighet.

Skolkurator Marika Harju: 
Telefon 0457-343 1422, telefontid måndag-torsdag kl. 11.30-12.

Skolpsykolog Marina Mattsson: 
Telefon 0457-343 0108, telefontid måndag-fredag kl. 8-8.30.

Ålands yrkesgymnasium – Byggteknik, Elteknik, Fordons- och transportteknik, Frisör, Sjöfart, Verkstads- och produktionsteknik
, VVS-teknik

Skolhälsovårdare Mona Verho: 
Telefon 018-538 681, 0457 529 1011, telefontid måndag-fredag kl. 8-9. Svarar även på andra tider i mån av möjlighet.

Skolkurator Marika Harju:
Telefon 0457-343 1422, telefontid måndag-torsdag kl. 11.30-12.

Skolpsykolog Marina Mattsson: 
Telefon 0457-343 0108, telefontid måndag-fredag kl. 8-8.30.

Högskolan på Åland

Skolhälsovårdare Agneta Backman: 
Telefon 018-538 679, telefontid måndag-fredag kl. 8-8.30.

Preventivmedelsmottagningen

Telefon 018-538 518
Måndag-torsdag klockan 12-13
 

Så kan vi hjälpa dig

Efter grundskolan tar studerandehälsovården över ansvaret för de studerande vid Ålands gymnasium, Högskolan på Åland och Ålands folkhögskola.

Studerandehälsovården på gymnasialstadiet riktar sig främst till dig som är under 21 år som studerar vid Ålands lyceum, Ålands folkhögskola och Ålands yrkesgymnasium. Om du har fyllt 21 år är vuxenstuderande eller går på högskolan har du rätt till hälsovårdartjänster och vi kan vid behov hjälpa dig vidare.

Studerandehälsan ansvarar för studerandes hälsovård och arbetar i stor utsträckning förebyggande. Vår målsättning är att du ska ha den fysiska och psykiska hälsa du behöver för att framgångsrikt kunna avsluta dina påbörjade studier.

Hälsovårdare

Till hälsovårdarens uppgifter hör bland annat det förebyggande arbetet genom hälsokontroller och hälsosamtal.

Skolkurator

Till skolkuratorns arbetsuppgifter hör bland annat:

 • stödsamtal 
 • förebyggande arbete på gruppnivå, som föreläsningar i skolorna
 • sociala- och ekonomiska frågor, som boende-, relations- och familjefrågor
 • missbruksproblematik
 • mobbning
 • skoltrötthet.

Skolspykolog

Till skolpsykologens arbetsuppgifter hör:

 • utredningar med fokus på att klara skolgången
 • kartläggning av behov av särskilt stöd, till exempel vid koncentrationssvårigheter
 • stödsamtal av lindrig till måttlig svårighetsgrad, till exempel vid nedstämdhet, oro och/eller ångest.

Om det finns behov av behandling remitterar vi dig vidare till BUP-Barn-och ungdomspsykiatriskamottagningen

För studerande vid högskolan

Som studerande vid Högskolan på Åland (HÅ) har du rätt till hälsovårdarens tjänster under drop in-tiderna, se högst upp på sidan.

Alla som går första året på högskolan blir erbjudna en hälsoundersökning, som genomförs som en digital hälsoenkät. På basen av svaren får du ett personligt svar per mejl. Vissa blir också kallade till ett personligt besök hos hälsovårdaren.

Som förstaårsstuderande kan du också själv boka tid för din hälsoundersökning.

Sjukintyg

Hälsocentralen vid ÅHS utfärdar inte sjukintyg från första dagen vid självläkande tillstånd. Detta gäller även vid studerandehälsan. 

Ring studerandehälsan så bedömer vi vårdbehovet -  detta gör vi endast via telefonsamtal under coronapandemin.

Tänk på att vi inte:

 • skriver intyg per telefon eller via mejl (undantag magsjuka)
 • utfärdar intyg i efterhand
 • utfärdar intyg när hälsovårdarna inte är på plats, till exempel på grund av sjukdom eller utbildning
 • du är till exempel sällan i behov av sjukvård om du har en vanlig förkylning eller magsjuk - ett sjukbesök är därför inte aktuellt.

Om du inte är i behov av sjukvård utan bara behöver ett intyg får du vända dig till privatsektorn.

Undantag för sjukintyg

Vid studerandehälsovården kan det bli aktuellt med sjukintyg från första dagen som en del av studerandevårdsåtgärder för enskilda studerande. Sjukintyg skriver vi dock endast i särskilda fall, det är inte något som vi gör till alla vid första sjukdagen.

Innan det är möjligt med sjukintyg från första dagen ska skolhälsovårdarna vara underrättade och delta i nätverksmöte tillsammans med grupphandledare/studerande samt eventuellt vårdnadshavare innan vi beslutar om krav på sjukintyg från första sjukdagen.

Bra att veta

Om du går i skola på en annan ort eller i en annan kommun än där du är skriven behöver du ha en betalningsförbindelse från din hemkommun för att du ska kunna få specialundersökningar.

Vi som jobbar här

På studerandehälsan jobbar skolhälsovårdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsrådgivare och skolläkare.

Liten flicka som nyser i armvecket.

Så här undviker du smitta

 • tvätta händerna - ofta!
 • hosta och nys i näsduk eller i armvecket
 • undvik att röra mun, näsa och ögon
 • undvik folksamlingar
 • undvik kontakt med sjuka.

Använd munskydd enligt rekommendationerna.

Patient som träffar sin läkare via videobesök

Är ditt nästa besök ett videobesök?

Videobesök är smidigt i många situationer som inte kräver en fysisk undersökning. Just nu är det också ett bra alternativ för att minska risken för spridning av covid-19.

Om du i samband med videobesöket bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning får du tid för ett fysiskt besök.

Publicerad 5.12.2019
Uppdaterad 26.4.2021