Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Studerandehälsan

Ring till Studerandehälsan
Se kontaktuppgifter och telefontider under "Kontakta Studerandehälsan".
Här finns vi (visa på karta)
Neptunigatan 21, Mariehamn

Sommar 2024

Drop-in mottagning till skolhälsovårdare fram till den 6.6. Därefter begränsad bemanning med på förhand bokade tider. Mottagningen stängd mellan vecka 27-30. Trevlig sommar!

Antagna till sjöfartsutbildningen vid ÅYG höstterminen 2024

Inför skolstart behöver du ha ett godkänt sjötjänstintyg/sjöläkarintyg. Det första sjötjänstintyget/sjöläkarintyget ska utfärdas vid en sjömanshälsovårdscentral
Antagna studerande med Åland som hemort är välkomna att vara i telefonkontakt med skolhälsovårdare vid Studerandehälsan för tidbokning till det första sjötjänstintyget, se telefonnummer och telefontider nedan. Antagna studerande med annan hemort hänvisas kontakta sin närmaste sjömanshälsovårdscentral.
 
Telefontid måndag 29.7 och tisdag 30.7 mellan kl. 9-14.
Skolhälsovårdare Mona Verho: 0457-5291011
Skolhälsovårdare Jasmine Sjöberg: 0457-5302110

Kontakta Studerandehälsan

Skolhälsovårdare (Ålands Lyceum, Ålands Yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola)

Obokad "drop-in-tid" till skolhälsovårdare måndag-torsdag kl. 9-11. Du kan även boka tid till skolhälsovårdare via ÅHS tidbokning eller per telefon.

Ålands yrkesgymnasium sjöfart, kock, servitör, IT, merkonom, teknik och Ålands folkhögskola
Skolhälsovårdare Mona Verho:
Telefon 0457-529 1011, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Ålands Lyceum, Ålands yrkesgymnasium närvårdare, barnledare, smågruppsundervisning och yrkesträningsprogrammet
Skolhälsovårdare Jasmine Sjöberg:
Telefon 0457-530 2110, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Skolhälsovårdare (Högskolan på Åland och vuxenstuderande vid Ålands yrkesgymnasium)

Som studerande vid Högskolan på Åland (HÅ) eller vuxenstuderande vid Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) har du rätt till skolhälsovårdarens tjänster. Skolhälsovårdaren kommer vara på plats 2 dagar i veckan från och med hösten 2024. Kontaktuppgifter publiceras i samband med terminstart.

Du kan själv boka tid för din hälsoundersökning och andra vårdåtgärder.

För läkarkontakt kan du vända dig till din hälsocentral. Vid behov av samtalskontakt kan du boka tid till Mental hälsa

Skolkurator (Ålands yrkesgymnasium, Ålands Lyceum och Ålands folkhögskola)

Skolkurator Pernilla Silvander:
Telefon 0457-343 1012, telefontid måndag–torsdag kl. 11.30–12.

Skolkurator Marika Harju: 
Telefon 0457-343 1422, telefontid måndag–torsdag kl. 11.30–12.

Skolpsykolog (Ålands yrkesgymnasium, Ålands Lyceum och Ålands folkhögskola)

Skolpsykolog Jhonina Lindqvist:
Telefon 0457-548 3517, telefontid måndag–torsdag kl. 8–8.30.

Så kan vi hjälpa dig

Studerandehälsan riktar sig främst till dig som är under 21 år som studerar vid Ålands lyceum, Ålands folkhögskola och Ålands yrkesgymnasium. Om du har fyllt 21 år och är vuxenstuderande eller går på Högskolan på Åland har du rätt till hälsovårdartjänster och vi kan vid behov hjälpa dig vidare.

Studerandehälsans tjänster ska vara lättillgängliga och vi arbetar i stor utsträckning förebyggande. Vår målsättning är att främja din fysiska, psykiska och sociala hälsa under studietiden.

Vi som jobbar här

Skolhälsovårdare

Till skolhälsovårdarens uppgifter hör bland annat det förebyggande arbetet genom hälsokontroller och hälsosamtal. Alla förstaårsstuderande erbjuds hälsoundersökning.

Obokad drop in tid till skolhälsovårdare måndag-torsdag kl 9.00-11.00.

Du kan även boka din tid här.

Skolkurator

Till skolkuratorns arbetsuppgifter hör bland annat:

 • stödsamtal 
 • förebyggande arbete på gruppnivå, som föreläsningar i skolorna
 • sociala- och ekonomiska frågor, som boende-, relations- och familjefrågor
 • missbruksproblematik
 • mobbning
 • skoltrötthet.

Ta kontakt för tidbokning. Om du redan är i kontakt med vården på ÅHS bör du i första hand där ta upp ditt behov av mer/fortsatt vård.

Skolspykolog

Till skolpsykologens arbetsuppgifter hör:

 • utredningar med fokus på att klara skolgången
 • kartläggning av behov av särskilt stöd, till exempel vid koncentrationssvårigheter
 • stödsamtal av lindrig till måttlig svårighetsgrad, till exempel vid nedstämdhet, oro och/eller ångest.

Om det finns behov av behandling remitterar vi dig vidare.

Ta kontakt för tidbokning. Om du redan är i kontakt med vården på ÅHS bör du i första hand där ta upp ditt behov av mer/fortsatt vård.

Skolläkare

Skolläkaren har mottagning på Studerandehälsan en halv dag i veckan. Boka tid till skolläkaren via skolhälsovårdare eller din kontakt vid Studerandehälsan.

Preventivmedelsmottagningen på Studerandehälsan

Preventivmedelsmottagningen har mottagning på Studerandehälsan 1 dag per vecka. För mer information om mottagningen, se mottagningens hemsida: Preventivmedelsmottagningen

Du kan boka tid till preventivmedelsmottagningen på Studerandehälsan via ÅHS tidbokning eller genom din skolhälsovårdare.

Bra att veta

Studerandehälsans tjänster är kostnadsfria. 

Om du är studerande på Åland men är skriven på en annan ort behöver du ha en betalningsförbindelse från din hemkommun för att du ska kunna få specialundersökningar. 

Sjukintyg

Hälsocentralen vid ÅHS utfärdar inte sjukintyg från första dagen vid självläkande tillstånd. Detta gäller även vid studerandehälsan. 

Ring studerandehälsan så bedömer vi vårdbehovet.

Tänk på att vi inte:

 • utfärdar intyg i efterhand
 • utfärdar intyg när skolhälsovårdarna inte är på plats, till exempel på grund av sjukdom eller utbildning
 • du är till exempel sällan i behov av sjukvård om du har en vanlig förkylning eller magsjuk - ett sjukbesök är därför inte aktuellt.

Om du inte är i behov av sjukvård utan bara behöver ett intyg får du vända dig till privatsektorn.

Undantag för sjukintyg

Vid studerandehälsovården kan det bli aktuellt med sjukintyg från första dagen som en del av studerandevårdsåtgärder för enskilda studerande. Sjukintyg skriver vi dock endast i särskilda fall, det är inte något som vi gör till alla vid första sjukdagen.

Innan skolan beslutar om krav på sjukintyg från första sjukdagen ska skolhälsovårdarna vara underrättade och delta i nätverksmöte tillsammans med grupphandledare/studerande samt eventuellt vårdnadshavare.

Därefter behöver den studerande eller vårdnadshavare meddela sjukfrånvaro till skolan och skolhälsovårdaren – ring under telefontiden. Besök på drop-in tiden för bedömning om sjukintyg kan bli aktuellt. Skolhälsovårdaren meddelar grupphandledaren. Dialog mellan den studerande, hemmet, skolan och Studerandehälsan bör upprätthållas.

 
fästingarna vaknar när temperaturen är över 5 grader

TBE är en allvarlig sjukdom - vaccin hjälper

Du har rätt att få tre doser vaccin gratis om du har hemkommun i Finland och bor stadigvarande eller har fritidsbostad på Åland. Om du inte har hemort på Åland eller i Finland ska du vända dig till privatsektorn för TBE-vaccinering. Vaccinet skyddar mot fästingburen hjärninflammation som sprids av fästingar. Boka tid hos hälsocentralen 

Ring din hälsocentral och kontrollera ditt Tbe skydd! Mariehamn HC Tel 018538500 Godby Hc 018535819 

För barn 3-6 år kontaktas barnrådgivningen 

För barn från 7 år och äldre kontaktas skolhälsovården 

Läs mer om vaccin och dosintervall på Hälsocentralens sida

 

Publicerad
Uppdaterad